Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2018 klo 09:00 - 14.9.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 24.9.2018
14:15 - 16:00

Kuvaus

Kirjatentin voi suorittaa haluamanaan ajankohtana ympäri vuoden. Kirjatenttiin tulee ensin ilmoittautua WebOodissa, jonka jälkeen voi varata tenttiajan Examinariumista. Avausluento on vapaaehtoinen infotilaisuus.

This lecture will be in Finnish and it is not compulsory. The exam is open round the year.

MAA-207

Opiskelija syventää luonnonmaantieteellistä tietämystään valitusta aihepiiristä ja osaa jäsennellä oppimansa tiedon.

Opintojen 2. tai 3. vuosi

Kevät- ja syyslukukaudella, periodit 1-4, vapaa valinta

Syventää kirjallisuuden pohjalta tietämystä luonnonmaantieteellisistä ilmiöistä ja prosesseista sekä niiden välisistä vuorovaikutuksista.

Valitse seuraavista kirjoista yhteensä 5 op laajuinen kokonaisuus, ilmoittaudu kurssille ja varaa itsellesi sopiva tenttiaika tenttiakvaariosta. Kirjoja ei tarvitse tenttiä yhdellä tenttikerralla. Opintopisteet rekisteröidään vasta, kun koko 5 op on suoritettu hyväksyttävästi.

  • French, H. (2007). The periglacial Environment, 3rd ed. 478 s. 5 op
  • Perry, A. et al. (2013). Applied Climatology: Principles and Practice. 352 s. 2,5 op
  • Huggett & Cheesman (2002). Topography and the Environment. 274 s. 2,5 op
  • Dessler, A. (2015). Introduction to Modern Climate Change. 267 s. 2,5 op

Arvostellaan opintopistemäärällä painotetulla kirjatenttien arvosanojen keskiarvolla, arvosteluasteikolla 1-5. Opintopisteet rekisteröidään vasta, kun koko 5 op on suoritettu hyväksyttävästi.

Kirjallisuuden luettuaan opiskelija suorittaa kirjatentin Examinarium – tenttiakvaariossa.