Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.1.2018 klo 00:00 - 19.3.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 12.3.2018
10:15 - 11:45
To 15.3.2018
10:15 - 11:45
Ma 19.3.2018
10:15 - 11:45
To 22.3.2018
10:15 - 11:45
Ma 26.3.2018
10:15 - 11:45
To 5.4.2018
10:15 - 11:45
Ma 9.4.2018
10:15 - 11:45
To 12.4.2018
10:15 - 11:45
Ma 16.4.2018
10:15 - 11:45
To 19.4.2018
10:15 - 11:45
Ma 23.4.2018
10:15 - 11:45
To 26.4.2018
10:15 - 11:45
Ma 30.4.2018
10:15 - 11:45
To 3.5.2018
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ekologian peruskäsitteet ja -prosessit populaation, yhteisön ja ekosysteemin tasolla. Hän osaa kuvailla esimerkkien avulla, miten maataloustuotanto nojaa (luonnonvaraiseen) eliöstöön ekosysteemeissä, ekologisiin prosesseihin.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuonna.

Eliöiden resurssivaatimukset; elinympäristöt ja biomit; populaatioiden kasvuun vaikuttavat perusprosessit; lajienväliset vuorovaikutukset; biodiversiteetin käsite; ekosysteemin rakenne ja toiminta; ihminen maatalousekosysteemin lajina, luonnonsuojelubiologia.

Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä (engl. flipped classroom). Käänteisessä opetuksessa opiskellaan ensin itsenäisesti käyttäen apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja. Varsinaisella oppitunnilla syvennämme ja sovellamme opittua.

27 h luentoja ja luentotentti ja 27 h kotitehtäviä

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Oheislukemistona Townsend, C. R., Begon, M. & Harper, J. L. 2008. Essentials of Ecology, 3rd Edition, Wiley-Blackwell, jota suosittelemme kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koti- ja luokkatehtävät, tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Koti- ja luokkatehtävät 50 %, tentti 50 %.

Yliopistonlehtori N.N. (agroekologia)

Korvaa opintojakson 812210 (MAAT105) Ekologian perusteet maataloustieteiden opiskelijoille, 2 op.