Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN KEVÄÄN 2020 POIKKEUSTILANTEESSA:
Käänteinen luokka jatkuu samaan tapaan, mutta kontaktisessiot ovat nyt etäopetuksen (Zoom), livenä interaktiivista opetusta ja nauhoitteet tulevat Moodleen. Tentti muutetaan Moodle-tentiksi. Lisätietoa Moodlessa.

Ilmoittaudu
9.2.2020 klo 00:00 - 16.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 13.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 16.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 20.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 23.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 27.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 30.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 3.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 6.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 17.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 1.5.2020
12:15 - 13:45
Ma 4.5.2020
12:00 - 14:00

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ekologian peruskäsitteet ja -prosessit populaation, yhteisön ja ekosysteemin tasolla. Hän osaa kuvailla esimerkkien avulla, miten maataloustuotanto nojaa (luonnonvaraiseen) eliöstöön ekosysteemeissä, ekologisiin prosesseihin.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuonna.

Eliöiden resurssivaatimukset; elinympäristöt ja biomit; populaatioiden kasvuun vaikuttavat perusprosessit; lajienväliset vuorovaikutukset; biodiversiteetin käsite; ekosysteemin rakenne ja toiminta; ihminen maatalousekosysteemin lajina, luonnonsuojelubiologia.

Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä (engl. flipped classroom). Käänteisessä opetuksessa opiskellaan ensin itsenäisesti käyttäen apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja. Varsinaisella oppitunnilla syvennämme ja sovellamme opittua.

27 h luentoja ja luentotentti ja 27 h kotitehtäviä

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Oheislukemistona Townsend, C. R., Begon, M. & Harper, J. L. 2008. Essentials of Ecology, 3rd Edition, Wiley-Blackwell, jota suosittelemme kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koti- ja luokkatehtävät, tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Koti- ja luokkatehtävät 50 %, tentti 50 %.

Yliopistonlehtori N.N. (agroekologia)

Korvaa opintojakson 812210 (MAAT105) Ekologian perusteet maataloustieteiden opiskelijoille, 2 op.