Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
27.8.2019 klo 08:00 - 16.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 26.9.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Ensisijaisesti agroteknologiaan suuntautuvat maataloustieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelmien opiskelijat.

Suositellaan MAAT-022 Kestävä maataloustuotanto, MAAT-001 Fysiikka 1 ja KEK-110 Kemian perusteet suoritukset tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata maataloustuotannon ympäristöteknologiset prosessit ja tärkeimmät teknologiset keinot vähentää maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hän osaa kuvata, laskea ja arvioida maatalouden tuotantomenetelmien ja -tapojen ympäristövaikutuksia sekä kuvata laajan ja yksinkertaistetun elinkaariarviointimenetelmän piirteet ja arvioida menetelmää.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 2.-3. lukuvuonna /Järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Opiskelija perehtyy ympäristökuormituksen muodostumiseen, ravinnetaseisiin, energian käyttöön, kuormituksen vähentämismahdollisuuksiin, alkutuotannon ympäristösäädöksiin sekä ympäristöteknologisiin mittaustapoihin ja laskentamenetelmiin. Työkaluina ovat mm. systeemianalyysi, elinkaari- ja energia-arviointi sekä taselaskelmat. Kurssilla harjoitellaan mittaamista, laskemista ja raportointia.

35 h kontaktiopetusta ja yht. 100 h laskuharjoituksia, harjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä.

Luentomateriaali, laskuharjoitukset ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyöraportti, joiden painoarvot ilmoitetaan kurssin Moodle-alueella. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Professori Laura Alakukku.

Korvaa opintojakson 812212 (MAAT104).