Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN KEVÄÄN 2020 POIKKEUSTILANTEESSA:
Kurssi on peruttu kevätlukukaudelta ja sen uusi ajankohta on syyskuussa 2020 (samaan aikaan AGRI-415 kurssin kanssa)

Ilmoittaudu
9.1.2020 klo 00:00 - 2.3.2020 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Sanna Kanerva kuva

Sanna Kanerva

Julkaistu, 1.4.2020 klo 9:06

Poikkeustilanteen ajan kurssin lopputentti järjestetään Moodle-tenttinä. Ota yhteyttä vastuuopettajaan (sanna.kanerva@helsinki.fi) tarkempien tenttimisohjeiden saamiseksi.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 16.3.2020
10:15 - 17:45
Ti 17.3.2020
08:15 - 15:45
Ke 18.3.2020
08:15 - 15:45
To 19.3.2020
08:15 - 15:45
Pe 20.3.2020
08:15 - 15:45
Ma 23.3.2020
10:15 - 17:45
Ti 24.3.2020
08:15 - 15:45
Ke 25.3.2020
08:15 - 15:45
To 26.3.2020
08:15 - 15:45
Pe 27.3.2020
08:15 - 15:45
Ma 30.3.2020
10:15 - 17:45
Ti 31.3.2020
08:15 - 15:45
Ke 1.4.2020
08:15 - 15:45
To 2.4.2020
08:15 - 15:45
Pe 3.4.2020
08:15 - 15:45

Kuvaus

MAAT-021 Maaperätieteen perusteet ja MAAT-404 Maaperä- ja ympäristötieteen harjoitustyöt I tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • työskennellä maaperälaboratoriossa itsenäisesti
 • suunnitella itselleen realistisen työskentelyaikataulun
 • toteuttaa keskeisiä maa-analytiikkaan kuuluvia laboratoriomäärityksiä ja ymmärtää niiden teoreettiset taustat
 • itsenäisesti käyttää maaperäanalytiikassa keskeisiä laitteita ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet
 • laskea ja esittää tulokset taulukoina ja kuvaajina
 • käyttää hyväkseen lähdeaineistoja
 • laatia toteuttamiensa analyysien pohjalta tieteellisen raportin

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna (ympäristötieteiden ja maataloustieteiden kandiohjelmien opiskelijat).

Maaperäanalytiikan menetelmäosaamisen laajentaminen, itsenäinen ja suunnitelmallinen työskentely laboratoriossa. Opintojaksolla käsitellään keskeisiä maaperäkemian ja –fysiikan perusmenetelmiä ja menetelmissä käytettäviä mittalaitteita ja niiden toimintaperiaatteita sekä teoriassa että käytännössä. Lisäksi harjoitellaan laadukkaan tieteellisen raportin laadintaa analyysitulosten pohjalta.

Harjoitustyöt koostuvat seuraavista töistä:

 • Maan irto- ja kiintotiheys
 • Maan heikosti kiteytyneet oksidit
 • Maan lajiteanalyysi
 • Maan vedenpidätyskuvaaja eli pF-käyrä
 • Maan ominaispinta-ala
 • Maan mineraalityppimääritys
 • Kaliumin pidättyminen vaikeasti vaihtuvaan muotoon

3 h luentoja, 60 h laboratorioharjoituksia 60 h, 72 h itsenäistä työskentelyä

Työt tehdään pareittain tai ryhmässä opiskelijoiden omien aikataulujen mukaisesti. Ennen töiden aloittamista opiskelijat tutustuvat työohjeeseen ja tekevät esitehtäviä. Tämän lisäksi opiskelijat tekevät itselleen aikataulusuunnitelman töiden toteutuksesta. Opettaja käy kurssin alussa opiskelijan kanssa suunnitelman läpi ja varmistaa aikataulun realistisuuden. Töistä laaditaan työselostus, joka on palautettava viimeistään kolmen viikon kuluttua laboratorioharjoitusten päättymisestä. Kukin opiskelija palauttaa oman selostuksen. Kurssin loppukuulustelun voi suorittaa, kun työselostus on hyväksytty.

Harjoitustyömoniste

L.P. van Reeuvijk (toim.): Procedures for soil analysis. 6. painos. Technical Paper 9. ISRIC, Wageningen, The Netherlands. 2002. https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/721?degree_programme_code=MH80...

Töistä laaditaan työselostus, joka sisältää kustakin työstä johdannon, aineiston ja menetelmien kuvauksen, tulokset ja niiden tarkastelun sekä johtopäätökset. Kurssi päättyy loppukuulusteluun.

Työselostukset ja tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Työselostus 60 % ja loppukuulustelu 40 %.

Mikäli kurssille osallistuu kansainvälisiä opiskelijoita, opetus järjestetään englanniksi.

Yliopistonlehtori Sanna Kanerva.

Korvaa opintojakson 817861 (MAA365 ).