Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Dependence logic 10 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Dependence logic 10 Cr Luentokurssi 3.9.2019 - 22.12.2019
Dependence logic 10 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Dependence logic 10 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Dependence logic 10 Cr Yleinen tentti 11.4.2018 - 11.4.2018
Dependence logic 10 Cr Yleinen tentti 7.2.2018 - 7.2.2018
Dependence logic 10 Cr Yleinen tentti 10.1.2018 - 10.1.2018
Dependence logic 10 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 14.12.2017

Kohderyhmä

Optional course.

Master's Programme in Mathematics and Statistics is responsible for the course.

The course belongs to the Mathematics and Applied mathematics module.

The course is available to students from other degree programmes.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

E.g. Johdatus logiikkaan II

Osaamistavoitteet

Basic knowledge of dependence logic and team semantics.

Ajoitus

Recommended time/stage of studies for completion: 1. or 2. year

Term/teaching period when the course will be offered: varying

Sisältö

Team semantics, dependence logic and its variants

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Lectures and exercise classes

Oppimateriaali

J. Väänänen: Dependence logic (2007)

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Exam and excercises, Course will be graded with grades 1-5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Master studies

Toteutus

Exam, other methods will be described later