Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Nonparametric and robust methods 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 25.2.2020
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 9.1.2019 - 9.1.2019
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 11.4.2018 - 11.4.2018
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 14.3.2018 - 14.3.2018
Nonparametric and robust methods 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 27.2.2018
Nonparametric and robust methods 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017

Kohderyhmä

Optional course.

Master's Programme in Mathematics and Statistics is responsible for the course.

The course belongs to the Statistics and Social statistics module.

The course is available to students from other degree programmes.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Probability II and Statistical inference II

Osaamistavoitteet

Basic knowledge of nonparametric and robust statistical methods.

Ajoitus

Recommended time/stage of studies for completion: 1. or 2. year

Term/teaching period when the course will be offered: varying

Sisältö

Sign and rank estimates, tests and confidence intervals. Hodges-Lehmann -type methods.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Lectures and exercise classes

Oppimateriaali

Material given later.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Exam and excercises, Course will be graded with grades 1-5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Bachelor studies

Toteutus

Exam, other methods will be described later