Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 14.10.2019 - 31.7.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Kurssi 5.9.2019 - 9.12.2019
Johdatus yliopistomatematiikkaan-kevät 5 Cr Kurssi 15.1.2019 - 29.4.2019
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Luentokurssi 3.9.2018 - 10.12.2018
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.2.2018 - 13.10.2019
Johdatus yliopistomatematiikkaan-kevät 5 Cr Luentokurssi 16.1.2018 - 4.5.2018
KORVAAVA KOE: Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 Cr Yleinen tentti 10.1.2018 - 10.1.2018
KORVAAVA KOE: Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 11.12.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan perusopintohin.Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukiomatematiikka

Osaamistavoitteet

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Ajoitus

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 1. ja 2. periodissa. Opintojakso järjestetään todennäköisesti myös kevätlukukaudella 3. ja 4. periodissa.

Syyslukukaudella opintojakso on tarjolla ensisijaisesti Matemaattisten tieteiden ja Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoille. Myös muiden kandiohjelmien opiskelijat voivat osallistua syksyn opintojaksolle, jos tilaa on. Kevätlukukauden opintojakso on tarjolla kaikille.

Sisältö

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Oppimateriaali

Opintomonisteena on L. Oinonen: Johdatus yliopistomatematiikkaan

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Toteutus

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.