Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I - Tenttiakvaario 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 12.12.2019 - 31.12.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 12.12.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 16.10.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I - Tenttiakvaario 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.10.2017 - 11.12.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 17.10.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan perusopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukiomatematiikka

Osaamistavoitteet

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Ajoitus

Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan jälkimmäisen osan kanssa tai sen jälkeen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukauden II-opetusperiodissa.

Sisältö

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Oppimateriaali

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa I.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on suoriteltavaa suorittaa joko yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkan kanssa tai sen jälkeen.

Toteutus

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.