Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin sisältö, suoritus ja työskentelytavat selitetään Moodle-alueella, ja linkki sinne on tässä: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=26396

Ilmoittaudu
23.10.2017 klo 09:00 - 13.12.2017 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koultusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjonnassa kiintiöperiaatteella.

Esitietovaatimus MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi I

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet

1. opiskeluvuosi

II periodi

Tilastotieteen peruskäsitteistö ja menetelmät siten että esitietoina on MAT12001 Tilastotide ja R tutuksi I. Kahden populaation vertaaminen, t-testin yleistys, varianssianalyysi, lineaarinen regressio, yhteensopivuustestit, riippumattomuustestit, ei-parametriset testit, bayes-päättelyn alkeet.

R-ohjelmiston käytön alkeet siten että esitietoina on opintojaksolla MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I. Listat ja tilastollinen testaaminen, listan luominen ja komponenttien nimeäminen, koodiblokit, replicate, yhden otoksen t-testi, kahden otoksen t-testi, riippumattomuustesti, yhden ja useamman selittäjän lineaarinen regressio, if else - rakenne, Bayes-päättelyä, lisäpakettien asentaminen ja käyttäminen

Suoritus on pääasiallisesti digitaalista jossa opettajien ohjauksen lisäksi myös opiskelijat ovat toistensa ohjaajia sekä toistensa tehtävien arvioitsijoita. Tehtäviin liittyy myös itsearviointi.

Arvosteluasteikko 1-5.

Pääasiallisin suoritusmuoto on digitaalinen. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen.