Ilmoittaudu
11.2.2019 klo 09:00 - 29.4.2019 klo 23:59

Vuorovaikutus

Kurssilla pääasiallinen alusta on Moodle-alusta, missä laskuharjoitukset ja digiohjaus tapahtuu. Lisäksi kurssilla on käytössä presemoalue, joka on auki 24/7. Presemossa voi esittää anonyymisti lyhyitä kysymyksiä ja kommentteja. Seuraan Presemossa käytävää keskustelua joskus myös luentojen aikana. Luennoilla ja Moodlessa käytävä keskustelu on tärkeä osa kurssin opiskelua ja Presemo tarjoaa siihen anonyymin lisämahdollisuuden. Kerään myös "pikkuhilijaa" kaiken Presemokeskustelun kurssisivulle näkyviin pysyvässä muodossa ja viikkokohtaisesti eriteltynä.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.3.2019
12:15 - 14:00
Ke 13.3.2019
12:15 - 14:00
Ma 18.3.2019
12:15 - 14:00
Ke 20.3.2019
12:15 - 14:00
Ma 25.3.2019
12:15 - 14:00
Ke 27.3.2019
12:15 - 14:00
Ma 1.4.2019
12:15 - 14:00
Ke 3.4.2019
12:15 - 14:00
Ma 8.4.2019
12:15 - 14:00
Ke 10.4.2019
12:15 - 14:00
Ma 15.4.2019
12:15 - 14:00
Ke 17.4.2019
12:15 - 14:00
Ma 29.4.2019
12:15 - 14:00

Materiaalit

Materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Video

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso opintokokonaisuuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sovitun kiintiön puitteissa.

Opintojaksolle on esitetovaatimuksena lukion pitkän matematiikan oppimäärä sekä opintojaksot MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto I, MAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmsito II, MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I.

Opintojakson suorittanut osaa

  • muodostaa yksinkertaisen tilastollisen mallin, sekä ymmärtää tilastollisen päättelyn tavoitteet ja virheellisten johtopäätösten mahdollisuuden
  • osaa muodostaa uskottavuusfunktion ja tulkita sitä, sekä osaa etsiä uskottavuusfunktion globaalin maksimin perusmalleissa
  • osaa luottamusjoukon määritelmän ja tulkinnan sekä osaa muodostaa luottamusvälejä normaalijakauman malleille
  • osaa määrittää pienimmän neliösumman suoran sekä tuntee lineaarisen mallin ja oletukset joihiin se perustuu
  • osaa käyttää Bayesin kaavaa posteriorin selvittämiseen, tuntee priori- ja posteriorijakauman käsitteet, sekä ymmärtää liittojakauman käsitteen

Tilastotieteen opintojen 1. opiskeluvuosi.

Opintojakso järjestetään 4. opetusperiodissa vuosittain.

Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Kirjallisuus annetaan opintojakson kotisivulla.

Opiskelijat vertaisarvioivat sekä itsearvioivat viikoittaiset laskuharjoitustehtät. Opiskelijoita kannustetaan ohjaamaan toisiaan, ja tämän tapahtuessa digitaalisesti, on ohjausaktiviteetin e-jälkeä mahdollista käyttää kurssiarvosanaan vaikuttavana kannustimena.

Laskuharjoitusten osuus loppuarvosanaan on vähintään 30%. Mikäli opintojakso suoritetaan erilliskokeella, laskuharjoituksia ei edellytetä suoritettavaksi ja arvosana perustuu yksinomaan kokeeseen.. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Luentoja joille ei ole osallistumispakkoa, sekä laskuharjoituksia. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen. Opintojakson suoritus täysin digitaalisesti on mahdollista, kurssikoetta lukuunottamatta. Opintojakson voi myös suorittaa erilliskokeessa.