Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso opintokokonaisuuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sovitun kiintiön puitteissa.

Opintojaksolle on esitetovaatimuksena lukion pitkän matematiikan oppimäärä sekä opintojaksot MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto I, MAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmsito II, MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I.

Opintojakson suorittanut osaa

 • muodostaa yksinkertaisen tilastollisen mallin, sekä ymmärtää tilastollisen päättelyn tavoitteet ja virheellisten johtopäätösten mahdollisuuden
 • osaa muodostaa uskottavuusfunktion ja tulkita sitä, sekä osaa etsiä uskottavuusfunktion globaalin maksimin perusmalleissa
 • osaa luottamusjoukon määritelmän ja tulkinnan sekä osaa muodostaa luottamusvälejä normaalijakauman malleille
 • osaa määrittää pienimmän neliösumman suoran sekä tuntee lineaarisen mallin ja oletukset joihiin se perustuu
 • osaa käyttää Bayesin kaavaa posteriorin selvittämiseen, tuntee priori- ja posteriorijakauman käsitteet, sekä ymmärtää liittojakauman käsitteen

Tilastotieteen opintojen 1. opiskeluvuosi.

Opintojakso järjestetään 4. opetusperiodissa vuosittain.

Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Kirjallisuus annetaan opintojakson kotisivulla.

Opiskelijat vertaisarvioivat sekä itsearvioivat viikoittaiset laskuharjoitustehtät. Opiskelijoita kannustetaan ohjaamaan toisiaan, ja tämän tapahtuessa digitaalisesti, on ohjausaktiviteetin e-jälkeä mahdollista käyttää kurssiarvosanaan vaikuttavana kannustimena.

Laskuharjoitusten osuus loppuarvosanaan on vähintään 30%. Mikäli opintojakso suoritetaan erilliskokeella, laskuharjoituksia ei edellytetä suoritettavaksi ja arvosana perustuu yksinomaan kokeeseen.. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Tenttiakvaario

Tentakvarium

(Electronic) Exam Room

Suoritustapana on tentti Kumpulan tenttitilassa.

Tee näin:

 1. Ilmoittaudu tenttiin weboodissa (tässä ikkunassa).
 1. Varaa tenttiaika haluamastasi tenttitilasta osoitteessa https://examinarium.helsinki.fi.  

Ohjeita löydät osoitteesta http://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/Tenttitila

+++

Exam room

You can pass some mathematics courses by taking an exam in the Exam Room. Reasons to participate in an exam in the Exam Room:

 • Failed course exam (in this case you should remember that your exercise points will not be counted when grading your work)
 • The course was not offered this semester, but you still would like to pass it
 • Two or more course exams overlap
 • Was absent from the course exam

How does it work?

 1. Register in weboodi.
 1. Book yourself an exam time here: https://examinarium.helsinki.fi

More instructions http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Luentoja joille ei ole osallistumispakkoa, sekä laskuharjoituksia. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen. Opintojakson suoritus täysin digitaalisesti on mahdollista, kurssikoetta lukuunottamatta. Opintojakson voi myös suorittaa erilliskokeessa.