Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Data-analyysin projekti 5 Cr Muu opetustapahtuma 2.5.2020 - 30.9.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Data-analyysin projekti 5 Cr Muu opetustapahtuma 2.5.2019 - 30.9.2019
Data-analyysin projekti 5 Cr Muu opetustapahtuma 1.5.2018 - 30.9.2018

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjonnassa.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Esitietovaatimuksina MAT12001 ​Tilastotiede ja R tutuksi I, MAT12002 ​Tilastotiede ja R tutuksi II, MAT120003 (yks nolla pois edellisestä) ​Todennäköisyyslaskenta I, MAT12004 ​Tilastollinen päättely I.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa soveltaa tilastollista päättelyä ja lineaarista mallia (regressioanalyysi) data-aineistoon.

Ajoitus

1. opiskeluvuosi

Vaihtehtoiset suoritusajankohdat: toukokuu, kesäkuu tai syyskuu.

Sisältö

Itsenäinen työ johon on annetaan raaka-aineisto (open-data). Omia aineistoja ei ole mahdollista käyttää. Tehtävänannossa määritellään tutkimuskysymykset, joiden toteuttaminen on mahdollista esitietovaatimuksissa lueteltujen opintojaksojen perusteella. R-ohjelmiston peruskäytön lisäksi on osattava itseopiskelun kautta oppimaan lisää suoriutuakseen tehtävänannosta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosteluasteikko 1-5

Toteutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ilman ohjausta.