Tehtävät julkaistaan esitietovaatimuksina olevan kurssin MAT12004 Tilastollinen päättely I lopussa. Tehtävien itsenäiseen suorittamiseen on aikaa neljä viikkoa. Yksi suoritusmahdollisuus on toukokuu, ja toinen suoritusmahdollisuus on kesäkuu. Lisäksi syksyllä on kolmas suoritusmahdollisuus (syyskuussa).
Tehtävistä on useita erilaisia koosteita ja tässä perusopintoihin kuuluvassa isoja opiskelijamääriä koskevassa
opintojaksossa ei ole mahdollisuuksia opiskelijoiden itse ehdottamiin tehtäviin, eikä omien datojen käyttöön. R-ohjelmointi, siinä laajuudessa kuin on ollut kursseilla MAT12001 ja MAT12002 (Tilastotiede ja R tutuksi I ja II tai näiden kurssien R-osuutta edeltävillä kursseilla 57703) on keskeistä, kurssin MAT12004 Tilastollinen päättely I sisällön lisäksi.
Jos päätät tehdä suorituksen toukokuun aikana, mutta suunnitelmasi muuttuu ja teetkin suorituksen kesäkuussa (tai vasta syksyllä), niin alunperin saamasi tehtävien suoritusaika ei pitene neljästä viikosta kahdeksaan viikkoon, vaan saat uudet tehtävät.
Opetustapahtuma ei sisällä opetusta, mutta alussa käydään kuitenkin läpi mahdolliset epäselvyydet.
Moodle-alue toimii tehtävien julkaisu- ja palautusalustana ja Moodle-alueelle kirjauduttaessa kurssiavaimella valitaan myös tehtävien suorituksen ajankohta (toukokuu, kesäkuu, syksy). Jos esimerkiksi suoritat kurssin toukokuussa, kirjaudut Moodle-alueelle toukokuun suorituskertaa vastaavalla kurssiavaimella.

Kurssiavaimet
Toukokuun suorituskerta: dataprojektitouko18
Kesäkuun suorituskerta: dataprojektikesä18
Syksyn suorituskerta: dataprojektisyksy18

Jos haluat suorittaa data-analyysin projektin vasta kesäkuussa tai vasta syksyllä, niin ilmoittaudut weboodissa nyt (Korjaus aiempaan infoon: Syyskuun suoritusta varten ei tule uuttaa weboodi-ilmoittautumista, koska kysymyksessä on keväällä alkaneen opetustapahtuman jatko. Mikäli unohdit ilmoittautua weboodissa ja suoritat syyskuussa, niin ei haittaa! Riittää että rekisteröidyt Moodleen.) Suoritusjan valinta ja muutokset tapahtuvat Moodleen kirjauduttaessa. Älä siis odota että kesäkuun ja syyskuun suorituksille tulisi uusi weboodi-ilmoittautuminen.

Ilmoittaudu
1.4.2018 klo 08:00 - 2.6.2018 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjonnassa.

Esitietovaatimuksina MAT12001 ​Tilastotiede ja R tutuksi I, MAT12002 ​Tilastotiede ja R tutuksi II, MAT120003 (yks nolla pois edellisestä) ​Todennäköisyyslaskenta I, MAT12004 ​Tilastollinen päättely I.

Opintojakson suorittanut osaa soveltaa tilastollista päättelyä ja lineaarista mallia (regressioanalyysi) data-aineistoon.

1. opiskeluvuosi

Vaihtehtoiset suoritusajankohdat: toukokuu, kesäkuu tai syyskuu.

Itsenäinen työ johon on annetaan raaka-aineisto (open-data). Omia aineistoja ei ole mahdollista käyttää. Tehtävänannossa määritellään tutkimuskysymykset, joiden toteuttaminen on mahdollista esitietovaatimuksissa lueteltujen opintojaksojen perusteella. R-ohjelmiston peruskäytön lisäksi on osattava itseopiskelun kautta oppimaan lisää suoriutuakseen tehtävänannosta.

Arvosteluasteikko 1-5

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ilman ohjausta.