Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Äidinkielen opinnot, IV periodi 3 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 27.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Äidinkielen opinnot, II periodi 3 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 10.12.2019
Äidinkielen opinnot, IV periodi 3 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 30.4.2019
Äidinkielen opinnot, II periodi 3 Cr Muu opetustapahtuma 30.10.2018 - 11.12.2018
Äidinkielen opinnot, II periodi 3 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 12.12.2017
Äidinkielen opinnot, I periodi 3 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 12.12.2017
Äidinkielen opinnot, IV periodi 3 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 23.4.2018

Kohderyhmä

Pakollinen matemaattisten tieteiden kandiohjelman matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien opiskelijoille. Suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin (MAT21008 matematiikka / MAT22007 til.tiede) kanssa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. (Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiseminaaria MFK-401 ei järjestetä syksyllä 2017.)

Ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat matematiikan yleisen linjan sekä opettajalinjan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. Kandiseminaariin MAT21008 osallistuminen on vapaaehtoista.

Ajoitus

Järjstetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Äidinkielen opintojen suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielman kirjoittamisen.

Suoritustavat

Haluatko suorittaa vain tutkintosi pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op? Ilmoittaudu weboodissa tälle opintojaksolle (MAT20003 Äidinkielen opinnot).

Haluatko suorittaa myös matemaattisten tieteiden kandiohjelman kandiseminaarin, 2 op? Ilmoittaudu äidinkielen opintojen lisäksi kandiseminaariin (MAT21008 matematiikan os. / MAT22007 til.tieteen os.).