Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2017 klo 09:00 - 16.10.2017 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Mika Koskenoja kuva

Mika Koskenoja

Julkaistu, 9.10.2017 klo 14:39

Varaa oma esitelmäaikasi kirjoittamalla nimesi vapaana olevan ajan kohdalle OneDrive-dokumenttiin https://helsinkifi-my.sharepoint.com/personal/koskenoj_ad_helsinki_fi/_l.... Mikäli yksikään vapaana oleva esitelmäaika ei sovi sinulle, voit pitää esitelmäsi seuraavan Kandiseminaarin ensimmäisessä kokoontumisessa tiistaina 31.10. klo 12-14 (ota yhteyttä Mikaan sähköpostitse).

Vuorovaikutus

Äidinkielen opinnot Kandiseminaarin sivuilla.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.9.2017
12:15 - 14:00
Ma 18.9.2017
12:15 - 14:00
Ma 25.9.2017
12:15 - 14:00
Ma 2.10.2017
12:15 - 14:00
Ma 9.10.2017
12:15 - 14:00
Ma 16.10.2017
12:15 - 14:00
To 19.10.2017
15:15 - 19:00

Kurssin suorittaminen

Äidinkielen opinnot suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin kanssa. Suorittamisen voi aloittaa vasta kun aloittaa kandidaatin tutkielman kirjoittamisen.

Kandiseminaarin kokoontumisten lopussa (10-15 min) tai heti jälkeen kirjoitetaan reflektio kandin tutkielman edistymisestä, esiintyneistä ongelmista, oivaltavista kokemuksista, yms. (pituus n. 1/3 arkkia). Kirjoitus palautetaan saman viikon aikana kandiseminaarin Moodleen (takaraja perjantaina klo 12). Kandiseminaarin lopussa viikoittain kertyneistä reflektiokirjoituksista koostetaan yhtenäinen essee (pituus n. 1–2 arkkia), joka palautetaan kandiseminaarin Moodleen.

Kandiseminaarin viimeisellä viikolla osallistujat pitävät suullisen esitelmän (n. 10 min) kandin tutkielmasta ja sen tekemisestä em. esseen ja itse tutkielman (ehkä vielä keskeneräisen) pohjalta. Suullisen esitelmän tueksi valmistellaan kalvoesitys (esim. PowerPoint), joka palautetaan kandiseminaarin Moodleen. Jos kaikkia esitelmiä ei ehditä pitää kandiseminaarin viimeisessä kokoontumisessa, varataan samalle viikolle ylimääräinen riittävän pitkä kokoontuminen.

Opintojakso suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Ohjeita niille, jotka eivät suorita samaan aikaan MAT21008 Kandiseminaaria:

1) Jos olet jo tehnyt kandidaatintutkielman, voit noudattaa soveltaen yllä esitettyjä ohjeita; lisäohjeita Mikalta.

2) Jos et ole vielä tehnyt kandidaatintutkielmaa etkä aloita sen tekemistä tänä syksynä, voit reflektoida esimerkiksi jonkin parhaillaan käymäsi opintojakson suorittamista, kirjoittaa siitä viikoittain sekä pitää suullisen esityksen ja tehdä PowerPointin kokemuksistasi valitsemallasi opintojaksolla; lisäohjeita Mikalta.

3) Voit itse ehdottaa Mikalle jotain muuta mielekästä tapaa suorittaa äidinkielen opinnot (saatava hyväksyntä Mikalta).

Kuvaus

Pakollinen matemaattisten tieteiden kandiohjelman matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien opiskelijoille. Suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin (MAT21008 matematiikka / MAT22007 til.tiede) kanssa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. (Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiseminaaria MFK-401 ei järjestetä syksyllä 2017.)

Ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat matematiikan yleisen linjan sekä opettajalinjan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. Kandiseminaariin MAT21008 osallistuminen on vapaaehtoista.

Järjstetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Äidinkielen opintojen suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielman kirjoittamisen.

Haluatko suorittaa vain tutkintosi pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op? Ilmoittaudu weboodissa tälle opintojaksolle (MAT20003 Äidinkielen opinnot).

Haluatko suorittaa myös matemaattisten tieteiden kandiohjelman kandiseminaarin, 2 op? Ilmoittaudu äidinkielen opintojen lisäksi kandiseminaariin (MAT21008 matematiikan os. / MAT22007 til.tieteen os.).

(Matemaattisten tieteiden) kandiseminaari ja äidinkielen opinnot ovat kaksi eri kurssia, joiden opetus on samaan aikaan. Katso lisätietoja opetuksesta kandiseminaarin kurssisivuilta:

https://courses.helsinki.fi/fi/MAT21008/120569592