Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.9.2019 klo 09:00 - 29.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 29.10.2019
12:15 - 14:00
Ti 5.11.2019
12:15 - 14:00
Ti 12.11.2019
12:15 - 14:00
Ti 19.11.2019
12:15 - 14:00
Ti 26.11.2019
12:15 - 14:00
Ti 3.12.2019
12:15 - 14:00
Ti 10.12.2019
12:15 - 14:00

Kuvaus

Pakollinen matemaattisten tieteiden kandiohjelman matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien opiskelijoille. Suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin (MAT21008 matematiikka / MAT22007 til.tiede) kanssa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. (Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiseminaaria MFK-401 ei järjestetä syksyllä 2017.)

Ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat matematiikan yleisen linjan sekä opettajalinjan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. Kandiseminaariin MAT21008 osallistuminen on vapaaehtoista.

Järjstetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Äidinkielen opintojen suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielman kirjoittamisen.

Haluatko suorittaa vain tutkintosi pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op? Ilmoittaudu weboodissa tälle opintojaksolle (MAT20003 Äidinkielen opinnot).

Haluatko suorittaa myös matemaattisten tieteiden kandiohjelman kandiseminaarin, 2 op? Ilmoittaudu äidinkielen opintojen lisäksi kandiseminaariin (MAT21008 matematiikan os. / MAT22007 til.tieteen os.).