Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.2.2020 klo 09:00 - 27.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
12:15 - 14:00
Ma 16.3.2020
12:15 - 14:00
Ma 23.3.2020
12:15 - 14:00
Ma 30.3.2020
12:15 - 14:00
Ma 6.4.2020
12:15 - 14:00
Ma 20.4.2020
12:15 - 14:00
Ma 27.4.2020
12:15 - 14:00

Kuvaus

Pakollinen matemaattisten tieteiden kandiohjelman matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien opiskelijoille. Suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin (MAT21008 matematiikka / MAT22007 til.tiede) kanssa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. (Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiseminaaria MFK-401 ei järjestetä syksyllä 2017.)

Ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat matematiikan yleisen linjan sekä opettajalinjan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. Kandiseminaariin MAT21008 osallistuminen on vapaaehtoista.

Järjstetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Äidinkielen opintojen suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielman kirjoittamisen.

Haluatko suorittaa vain tutkintosi pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op? Ilmoittaudu weboodissa tälle opintojaksolle (MAT20003 Äidinkielen opinnot).

Haluatko suorittaa myös matemaattisten tieteiden kandiohjelman kandiseminaarin, 2 op? Ilmoittaudu äidinkielen opintojen lisäksi kandiseminaariin (MAT21008 matematiikan os. / MAT22007 til.tieteen os.).