Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Latex kurssi 1 Cr Kurssi 1.1.2020 - 31.5.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Latex kurssi 1 Cr Kurssi 1.8.2019 - 31.12.2019
Latex kurssi 1 Cr Kurssi 1.8.2018 - 31.7.2019

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltäviä opintoja tai osaamista.

Osaamistavoitteet

  • Tuntea Latexin erityispiirteet esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan verrattuna.
  • Laatia Latex-kielellä runsaasti matemaattisia merkintöjä sisältäviä, muuten yksinkertaisia tekstidokumentteja.
  • Etsiä tarvittaessa verkosta lisäohjeita Latexin käyttöön.

Ajoitus

1. vuosi

Järjestetään verkkokurssina, jonka voi suorittaa itsenäisesti milloin tahansa.

Sisältö

  • Latexin peruskäyttö tekstin ja matemaattisten kaavojen tuottamisessa.
  • Latexiin liittyvän tiedon hakeminen verkosta.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija lukee materiaalia itsenäisesti ja tekee siihen liittyviä tehtäviä ja testejä.

Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä avoin verkkomateriaali.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Suoritus arvioidaan loppukokeella. Asteikko: hyväksytty/hylätty.

Toteutus

Toteutetaan itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina.