Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
23.10.2017 klo 09:00 - 12.12.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.10.2017
14:15 - 16:00
Ti 7.11.2017
14:15 - 16:00
Ti 14.11.2017
14:15 - 16:00
Ti 21.11.2017
14:15 - 16:00
Ti 28.11.2017
14:15 - 16:00
Ti 5.12.2017
14:15 - 16:00
Ti 12.12.2017
14:15 - 16:00

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintojakso suoritetaan joko yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa tai sen jälkeen. Opintojakso suoritetaan opintojakson Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I jälkeen.

Syyslukukausi, 2. periodi

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa II

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.