Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Suoritustapana on tentti Kumpulan tenttitilassa.

Tee näin:

  1. Ilmoittaudu tenttiin weboodissa (tässä ikkunassa).

  2. Varaa tenttiaika haluamastasi tenttitilasta osoitteessa https://examinarium.helsinki.fi.  

+++

Exam room

You can pass some mathematics courses by taking an exam in the Exam Room. Reasons to participate in an exam in the Exam Room:

  • Failed course exam (in this case you should remember that your exercise points will not be counted when grading your work)

  • The course was not offered this semester, but you still would like to pass it

  • Two or more course exams overlap

  • Was absent from the course exam

How does it work?

  1. Register in weboodi.

  2. Book yourself an exam time here: https://examinarium.helsinki.fi

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintojakso suoritetaan opintojakson Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I jälkeen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella III-opetusperiodissa.

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa II

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.