Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 20.5.2020 - 20.5.2020
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 8.1.2020 - 8.1.2020
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 11.12.2019 - 11.12.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Kurssitentti 21.10.2019 - 21.10.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Luentokurssi 5.9.2019 - 18.10.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 3.4.2019 - 3.4.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 6.2.2019 - 6.2.2019
Vector analysis I-kevät 5 Cr Luentokurssi 14.1.2019 - 28.2.2019
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Tentti 22.10.2018 - 22.10.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Luentokurssi 6.9.2018 - 19.10.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 11.4.2018 - 11.4.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 7.2.2018 - 7.2.2018
Vektorianalyysi I 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Vektorianalyysi I 5 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 20.10.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot, sekä kurssin Lineraarialgebra II.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan differentiaalilaskennan peruskäsitteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia lokaaleja ääriarvotehtäviä.

Ajoitus

Toinen opiskeluvuosi.

I periodi.

Sisältö

Opintojakso sisältää useamman reaalimuuttujan fuktioiden differentiaalilaskennan perusteet. Kurssilla perehdytään funktion osittaisderivaattoihin, gradienttiin ja sen geometriseen merkitykseen, vektorifunktioiden derivaattoihin, väliarvolauseeseen sekä Taylorin kehitelmään. Kurssilla määritellään funktion kriittiset pisteet, opitaan niiden luokittelu sekä yhteys lokaaleihin ääriarvotehtäviin.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Oppimateriaali

Ritva Hurri-Syrjanen: Vektorianalyysi I

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Toteutus

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.