Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
21.9.2019 klo 08:00 - 11.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 21.10.2019
12:00 - 14:30

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen.

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot, sekä kurssin Lineraarialgebra II.

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan differentiaalilaskennan peruskäsitteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia lokaaleja ääriarvotehtäviä.

Toinen opiskeluvuosi.

I periodi.

Opintojakso sisältää useamman reaalimuuttujan fuktioiden differentiaalilaskennan perusteet. Kurssilla perehdytään funktion osittaisderivaattoihin, gradienttiin ja sen geometriseen merkitykseen, vektorifunktioiden derivaattoihin, väliarvolauseeseen sekä Taylorin kehitelmään. Kurssilla määritellään funktion kriittiset pisteet, opitaan niiden luokittelu sekä yhteys lokaaleihin ääriarvotehtäviin.

Ritva Hurri-Syrjanen: Vektorianalyysi I

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.