Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikan proseminaari kevät 2 Cr Luentokurssi 16.1.2020 - 27.2.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikan proseminaari syksy 2 Cr Luentokurssi 11.9.2019 - 13.12.2019
Matematiikan proseminaari kevät 2 Cr Luentokurssi 17.1.2019 - 28.2.2019
Matematiikan proseminaari syksy 2 Cr Luentokurssi 12.9.2018 - 31.10.2018
Matematiikan proseminaari kevät 2 Cr Luentokurssi 18.1.2018 - 1.3.2018
Matematiikan proseminaari syksy 2 Cr Luentokurssi 13.9.2017 - 22.12.2017

Kohderyhmä

Opintojakso "Matematiikan proseminaari" on pakollinen matematiikan aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT210 (Matematiikan aineopinnot)

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Matematiikan perusopinnot (MAT110) tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista tehtäväksi annetun harjoitustyön ja kirjoittaa ratkaisun puhtaaksi LaTeX-ladontaohjelmalla. Hän osaa myös antaa vertaispalautetta muiden opiskelijoiden harjoitustöistä.

Hän osaa pitää lyhyen esitelmän matemaattisesta aiheesta.

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojakso järjestetään joka vuosi, sekä syys- että kevätlukukaudella.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee matematiikan kirjoittamista ja LaTeX-ohjelman käyttöä kirjoittamalla matemaattisia tekstejä. Kurssiin sisältyy vertaispalautteen antamista muiden opiskelijoiden töistä.

Opintojaksoon sisältyy luentoja, jotka suoritetaan kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Opintojaksoon sisältyy lyhyt suullinen esitelmä matemaattisesta aiheesta.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Tehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta sekä opintojakson vastuuopettajilta. Latex-ohjelman käyttöä opetetaan Latex-kurssilla.

Oppimateriaali

Suositeltavaa kirjallisuutta:

  • Houston, K.: How to Write Mathematics, University of Leeds, 2009.
  • Knuth, D. E., Larrabee, T., Roberts, P. M.: Mathematical Writing.
  • Steenrod, N. E., Halmos, P., Schiffer, M. M., Dieudonne, J. A.: How to Write Mathematics, American Mathematical Society, 1981.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson vastuuopettajat arvioivat opiskelijan kirjoittamat tekstit, hänen antamansa vertaispalautteen, suullisen esitelmän, sekä oppimispäiväkirjat. Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Toteutus

Opintojakson voi suurimmaksi osaksi suorittaa etänä. Opintojakson lähiopetus koostuu luennoista ja tapaamisista opintojakson vastuuopettajan kanssa.