Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2017 klo 09:00 - 1.3.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 18.1.2018
14:15 - 16:00
To 25.1.2018
14:15 - 16:00
To 22.2.2018
14:15 - 16:00
To 1.3.2018
14:15 - 16:00

Kuvaus

Opintojakso "Matematiikan proseminaari" on pakollinen matematiikan aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT210 (Matematiikan aineopinnot)

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Matematiikan perusopinnot (MAT110) tai vastaavat tiedot.

Opiskelija osaa ratkaista tehtäväksi annetun harjoitustyön ja kirjoittaa ratkaisun puhtaaksi LaTeX-ladontaohjelmalla. Hän osaa myös antaa vertaispalautetta muiden opiskelijoiden harjoitustöistä.

Hän osaa pitää lyhyen esitelmän matemaattisesta aiheesta.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojakso järjestetään joka vuosi, sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opiskelija harjoittelee matematiikan kirjoittamista ja LaTeX-ohjelman käyttöä kirjoittamalla matemaattisia tekstejä. Kurssiin sisältyy vertaispalautteen antamista muiden opiskelijoiden töistä.

Opintojaksoon sisältyy luentoja, jotka suoritetaan kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Opintojaksoon sisältyy lyhyt suullinen esitelmä matemaattisesta aiheesta.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

  • Houston, K.: How to Write Mathematics, University of Leeds, 2009.
  • Knuth, D. E., Larrabee, T., Roberts, P. M.: Mathematical Writing.
  • Steenrod, N. E., Halmos, P., Schiffer, M. M., Dieudonne, J. A.: How to Write Mathematics, American Mathematical Society, 1981.

Tehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta sekä opintojakson vastuuopettajilta. Latex-ohjelman käyttöä opetetaan Latex-kurssilla.

Opintojakson vastuuopettajat arvioivat opiskelijan kirjoittamat tekstit, hänen antamansa vertaispalautteen, suullisen esitelmän, sekä oppimispäiväkirjat. Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson voi suurimmaksi osaksi suorittaa etänä. Opintojakson lähiopetus koostuu luennoista ja tapaamisista opintojakson vastuuopettajan kanssa.