Ilmoittaudu

Viestit

Pekka Pankka

Julkaistu, 14.3.2019 klo 15:44

Hei Topologia Ib:n kurssilaiset,

Asia 1: Ensimmäisen viikon palautusalueet ovat nyt oikeassa tilassa palautuksia varten! Pahoittelen kömmähdystä asetusten kanssa!

Asia 2 (tärkeämpi): Kurssilla on ohjausten lisäksi Matrixin järjestämä opintopiiri. Alla Eetu Halmeen viesti asiasta.

t. Pekka

%-------

(In English below)

Hei,

Matrix koordinoi kurssille Topologia 1b opintopiiriä, mihin voi tulla yhdessä pohtimaan ja laskemaan viikoittain kurssin tehtäviä. Opintopiiri on opiskelijavetoinen eli paikalla ei ole ohjausta mutta tarkoitus on porukalla miettiä tehtäviä. Opintopiirin kokoontumisaika ja -paikka sovitaan yhdessä Telegram ryhmässä. Telegram-ryhmään ovat tervetulleet kaikki kurssin kanssa ahertavat keskutelemaan tehtävistä, vaikka ei itse opintopiiriin osallistuisikaan.

Telegram linkki:
https://t.me/joinchat/GTC69RaGfUiObtRUHc3DzA

Terveisin,
Eetu Halme
Opintovastaava Matrix ry

Matrix Ry organizes a study group for the course Topology 1b, where you can come to discuss and solve exercises. Study group is student led so there is no official guidance but you are welcome think about the problems in a group. The time and place for the study group will be decided in a Telegram-group together. You are welcome to discuss the course in the Telegram group even if you don't want to participate in the study goup.

Telegram link:
https://t.me/joinchat/GTC69RaGfUiObtRUHc3DzA

Regards,
Eetu Halme
Study repserentative, Matrix ry

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.3.2019
10:15 - 12:00
Ti 12.3.2019
10:15 - 12:00
Ma 18.3.2019
10:15 - 12:00
Ti 19.3.2019
10:15 - 12:00
Ma 25.3.2019
10:15 - 12:00
Ti 26.3.2019
10:15 - 12:00
Ma 1.4.2019
10:15 - 12:00
Ti 2.4.2019
10:15 - 12:00
Ma 8.4.2019
10:15 - 12:00
Ti 9.4.2019
10:15 - 12:00
Ma 15.4.2019
10:15 - 12:00
Ti 16.4.2019
10:15 - 12:00
Ma 29.4.2019
10:15 - 12:00
Ti 30.4.2019
10:15 - 12:00

Muu opetus

13.03. - 17.04.2019 Ke 12.15-14.00
Opetuskieli: suomi
14.03. - 11.04.2019 To 14.15-16.00
25.04. - 02.05.2019 To 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
15.03. - 12.04.2019 Pe 12.15-14.00
26.04. - 03.05.2019 Pe 12.15-14.00
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso Topologia IB on pakollinen matematiikan aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT210 (Matematiikan aineopinnot). Opintojakso on myös vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT211, MAT213, MAT010 sekä MAT011.

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Matematiikan perusopinnot (MAT110) tai vastaavat tiedot, sekä Topologia IA.

Opintojakson suositeltavia esitietoja ovat Sarjat (MAT57119) sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (MAT57047).

Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan metrisen topologian peruskäsitteet ja -tulokset. Opiskelija osaa soveltaa topologisia menetelmiä muiden matematiikan alojen kysymyksiin.

Opintojakso suositellaan matematiikan aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden keväällä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella 4. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään metristen avaruuksien topologian peruskäsitteitä. Opintojaksolla käsiteltäviä asioita ovat tuloavaruudet sekä metrisen avaruuden ominaisuudet täydellisyys, kompaktius ja yhtenäisyys. Lisäksi tutustutaan homeomorfisuuden käsitteeseen.

Opintojakson materiaalina käytetään kirjaa J. Väisälä "Topologia I" (Limes ry.)

Opintojakson suorittaminen vaatii opintojakson säännöllistä seuraamista luennoille osallistumalla ja viikoittaisia harjoituksia tekemällä. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta.

Kurssi arvioidaan loppukokeella. Loppukokeen pisteisiin vaikuttaa harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.