Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikan kandiseminaari, IV periodi 2 Cr Luentokurssi 15.3.2021 - 3.5.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikan kandiseminaari, II periodi 2 Cr Luentokurssi 26.10.2020 - 7.12.2020
Kandiseminaari, IV periodi 2 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 27.4.2020
Kandiseminaari, II periodi 2 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 12.12.2019
Kandiseminaari, IV periodi 2 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 30.4.2019
Matematiikan kandiseminaari, II periodi 2 Cr Seminaari 30.10.2018 - 11.12.2018
Kandiseminaari, IV periodi 2 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 23.4.2018
Kandiseminaari, II periodi 2 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 14.12.2017
Kandiseminaari, I periodi 2 Cr Luentokurssi 11.9.2017 - 16.10.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja opintojakso. MAT21008 on pakollinen matematiikan opintosuunnalla. Tilastotieteen opintosuunnan kandiseminaari toimii yhdessä matematiikan opintosuunnan kandisemaarin kanssa.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Pääosa opintosuunnan opinnoista suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija tietää kandidaatintutkielmaan liittyvät osaamistavoitteet ja periaatteet, joiden mukaan tutkielma kirjoitetaan. Hän tuntee matematiikasta ja tilastotieteestä valmistuneita kandidaatintutkielmia.

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen kolmantena vuotena, kun pääosa opintosuunnan perus- ja aineopinnoista on suoritettu.

Opintojakso järjestetään ainakin kerran sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen on aloitettava ohjaajan ja aiheen valinnalla viimeistään samaan aikaan kuin kandiseminaari alkaa.

Sisältö

Opintojakson sisältää mm. tietoja kandidaatintutkielman tekemisestä ja arvosteluperiaatteista sekä osallistujien esitelmiä omien tutkielmien aiheista.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keskeistä on osallistuminen opintojakson kokoontumisiin, joissa on aktiivinen keskustelija ja aktiviteetteihin osallistuja. Oppimista tukevat mm. oman esitelmän pitäminen ja muiden pitämien esitelmien kuunteleminen.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi hyväksytty/hylätty. Suoritus hyväksytty, kun riittävä määrä läsnäoloja seminaarissa ja tehtynä vaaditut tehtävät.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkielma.

Toteutus

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kandiseminaarin kokoontumisiin ja tekemällä niissä vaaditut tehtävät.