Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2017 klo 09:00 - 12.12.2017 klo 23:59

Vuorovaikutus

Kandiseminaarissa käytetään Moodlea ja Presemoa.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.10.2017
12:15 - 14:00
Ti 7.11.2017
12:15 - 14:00
Ti 14.11.2017
12:15 - 14:00
Ti 21.11.2017
12:15 - 14:00
Ti 28.11.2017
12:15 - 14:00
Ti 5.12.2017
12:15 - 14:00
Ti 12.12.2017
12:15 - 14:00
To 14.12.2017
16:15 - 18:00

Materiaalit

Kurssin suorittaminen

Opintojakso suoritetaan osallistumalla jokaiseen kandiseminaarin kokoontumiseen. Suoritukseen kuuluu omasta kandidaatintutkielmasta noin 10 minuutin suullisen esitelmän pitäminen. Suulliset esitelmät pidetään opintojakson viimeisessä kokoontumisessa tai viimeisellä viikolla järjestetyissä ylimääräisissä kokoontumisissa. Valmistuneista tutkielmista esitelmän voi pitää jo aikaisemmissakin kokoontumisissa.

Poissaolot korvataan osallistumalla yhtä moneen seuraavaksi pidettävän kandiseminaarin kokoontumiseen.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty.

Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma valmistuu kandiseminaarin päättymiseen mennessä.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja opintojakso. MAT21008 on pakollinen matematiikan opintosuunnalla. Tilastotieteen opintosuunnan kandiseminaari toimii yhdessä matematiikan opintosuunnan kandisemaarin kanssa.

Pääosa opintosuunnan opinnoista suoritettu.

Kandidaatintutkielma.

Opintojakson suorittanut opiskelija tietää kandidaatintutkielmaan liittyvät osaamistavoitteet ja periaatteet, joiden mukaan tutkielma kirjoitetaan. Hän tuntee matematiikasta ja tilastotieteestä valmistuneita kandidaatintutkielmia.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen kolmantena vuotena, kun pääosa opintosuunnan perus- ja aineopinnoista on suoritettu.

Opintojakso järjestetään ainakin kerran sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen on aloitettava ohjaajan ja aiheen valinnalla viimeistään samaan aikaan kuin kandiseminaari alkaa.

Opintojakson sisältää mm. tietoja kandidaatintutkielman tekemisestä ja arvosteluperiaatteista sekä osallistujien esitelmiä omien tutkielmien aiheista.

Keskeistä on osallistuminen opintojakson kokoontumisiin, joissa on aktiivinen keskustelija ja aktiviteetteihin osallistuja. Oppimista tukevat mm. oman esitelmän pitäminen ja muiden pitämien esitelmien kuunteleminen.

Arviointi hyväksytty/hylätty. Suoritus hyväksytty, kun riittävä määrä läsnäoloja seminaarissa ja tehtynä vaaditut tehtävät.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kandiseminaarin kokoontumisiin ja tekemällä niissä vaaditut tehtävät.