Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Algebralliset rakenteet I - Tenttiakvaario 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 28.2.2018 - 21.12.2112
Algebralliset rakenteet I - Tenttiakvaario 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 23.1.2020 - 31.12.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 28.2.2020
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Kurssitentti 6.3.2019 - 6.3.2019
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Luentokurssi 15.1.2019 - 28.2.2019
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Luentokurssi 16.1.2018 - 1.3.2018
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2017 - 20.9.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus yliopistomatematiikkaan ja Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I. Lisäksi kurssi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II tulisi suorittaa joko ennen kurssia Algebralliset rakenteet I tai yhtä aikaa sen kanssa.

Osaamistavoitteet

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Ajoitus

Kevätlukukausi, 3. periodi

Opintojakso suoritetaan opintojaksojen Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä II jälkeen. Opinnoissaan nopeasti etenevät voivat suorittaa sen yhtä aikaa kurssin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II kanssa.

Sisältö

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Oppimateriaali

J. Häsä ja J. Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Toteutus

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.