Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
21.8.2017 klo 08:00 - 10.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 20.9.2017
16:00 - 20:00

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintojaksoa ennen on suoritettava opintojaksot Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II.

Kevätlukukausi, 3. periodi

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

J. Häsä ja J. Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.