Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu yhteen opetusryhmistä tai etäopetusryhmään. Huomaa, että opetusryhmät alkavat aina tasalta.

Varsinainen suoritustapa:

Suoritat kurssi osallistumalla aloitusluennolle ja viikoittaisiin opetusryhmiin sekä tekemällä tehtäviä ja ryhmätöitä. Ohjausta tehtävien tekemiseen saat 3. kerroksen oppimistilasta. Kurssilla työskennellään pienryhmissä, jotka tapaavat myös opetusryhmän ulkopuolella. Opetusryhmissä on pakollinen läsnäolo, mutta kaksi poissaolokertaa voi korvata. Koetta ei ole. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodlesta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa:

On suositeltavaa suorittaa kurssi edellä kuvatulla tavalla. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan opetusryhmiin, voit osallistua etäopetusryhmään. Tällöin suoritat kurssin tentillä Examinariumissa, ja kaikki kurssipisteesi tulevat tuosta tentistä. Harjoittelet tenttiin lukemalla kurssikirjaa ja tekemällä tehtäviä. Saat palautetta tekemistäsi tehtävistä ja ohjausta niiden tekemiseen 3. kerroksen oppimistilasta.

Ilmoittaudu
9.12.2019 klo 09:00 - 27.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
10:15 - 12:00

Muu opetus

Johanna Rämö
Opetuskieli: suomi
17.01. - 28.02.2020 Pe 10.00-11.00
Johanna Rämö
Opetuskieli: suomi
17.01. - 28.02.2020 Pe 11.00-12.00
Johanna Rämö
Opetuskieli: suomi
17.01. - 28.02.2020 Pe 13.00-14.00
Johanna Rämö
Opetuskieli: suomi
17.01. - 28.02.2020 Pe 14.00-15.00
Johanna Rämö
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Johdatus yliopistomatematiikkaan ja Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I. Lisäksi kurssi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II tulisi suorittaa joko ennen kurssia Algebralliset rakenteet I tai yhtä aikaa sen kanssa.

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Kevätlukukausi, 3. periodi

Opintojakso suoritetaan opintojaksojen Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä II jälkeen. Opinnoissaan nopeasti etenevät voivat suorittaa sen yhtä aikaa kurssin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II kanssa.

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

J. Häsä ja J. Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.