Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
23.1.2020 klo 08:00 - 31.7.2020 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Johdatus yliopistomatematiikkaan ja Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I. Lisäksi kurssi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II tulisi suorittaa joko ennen kurssia Algebralliset rakenteet I tai yhtä aikaa sen kanssa.

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Kevätlukukausi, 3. periodi

Opintojakso suoritetaan opintojaksojen Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä II jälkeen. Opinnoissaan nopeasti etenevät voivat suorittaa sen yhtä aikaa kurssin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II kanssa.

Laskutoimitusten ja ryhmien peruskäsitteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

J. Häsä ja J. Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Tenttiakvaario

Suoritustapana on tentti Kumpulan tenttitilassa.

Tee näin:

  1. Ilmoittaudu tenttiin weboodissa (tässä ikkunassa).
  2. Varaa tenttiaika haluamastasi tenttitilasta osoitteessa https://examinarium.helsinki.fi.  

Ohjeita löydät osoitteesta http://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/Tenttitila

+++

Exam room

You can pass some mathematics courses by taking an exam in the Exam Room. Reasons to participate in an exam in the Exam Room:

  • Failed course exam (in this case you should remember that your exercise points will not be counted when grading your work)
  • The course was not offered this semester, but you still would like to pass it
  • Two or more course exams overlap
  • Was absent from the course exam

How does it work?

  1. Register in weboodi.
  2. Book yourself an exam time here: https://examinarium.helsinki.fi

More instructions http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.