Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 23.1.2020 - 31.12.2020
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Luentokurssi 10.3.2020 - 30.4.2020
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Kurssitentti 7.5.2020 - 7.5.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Kurssitentti 9.5.2019 - 9.5.2019
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Luentokurssi 12.3.2019 - 2.5.2019
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Luentokurssi 13.3.2018 - 3.5.2018
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.1.2018 - 22.1.2020
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2017 - 13.12.2017
Algebralliset rakenteet II 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2017 - 20.9.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opetusjakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II sekä Algebralliset rakenteet I

Osaamistavoitteet

Ryhmien, renkaiden ja kuntien teoriaa. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Ajoitus

Opintojaksoa ennen on suoritettava opintojaksot Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II sekä Algebralliset rakenteet I.

Kevätlukukausi, 4. periodi

Sisältö

Ryhmien, renkaiden ja kuntien teoriaa. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Oppimateriaali

J. Häsä ja J. Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Toteutus

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.