Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Peruttu Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 18.3.2020 - 18.3.2020
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Kurssitentti 3.3.2020 - 3.3.2020
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 27.2.2020
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 6.11.2019 - 6.11.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 3.4.2019 - 3.4.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2019 - 13.3.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Kurssitentti 5.3.2019 - 5.3.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Luentokurssi 14.1.2019 - 28.2.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 12.12.2018 - 12.12.2018
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 11.4.2018 - 11.4.2018
Differentialekvationer I 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 1.3.2018
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 10.1.2018 - 10.1.2018
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2017 - 13.12.2017
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Luentokurssi 6.9.2017 - 19.10.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on valinnainen matematiikan opintosuunnan aineopintojen opintojakso. Kandiohjelman muiden opintosuuntien aineopinnoissa tai muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa opointojakso sopii valinnaiseksi matematiikan aineopintojen opintojaksoksi.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot. Lisäksi kurssi Lineaarialgebra II on hyödyllinen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan ensimmäisen kertaluvun tavallisten differentiaaliyhtälöiden teorian perusteet. Näihin sisältyvät muun muassa separoituvat ja eksaktit yhtälöt, esimerkkejä autnomisista systeemeistä, sekä integroivan tekijän ja vakion varioinnin käsitteet. Kurssilla perehdytään myös vakiokertoimisiin toisen kertaluvun yhtälöihin.

Ajoitus

Matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa toinen tai kolmas opintovuosi.

I periodi

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat ensimmäisen kertaluvun yhden muuttujan differentiaaliyhtälöiden ratkeavuustuloksiin perehtyminen, sekä toisen kertaluvun vakiokertoimisten yhtälöiden teoria.. Aluksi tutustutaan muutamaan klassiseen, helposti ratkaistavaan yhtälötyyppiin (separoituvat, eksaktit ja homogeeniset yhtälöt), sekä integroivan tekijän käyttöön. Lisäksi opettelemme vakion variointina tunnetun ratkaisumenetelmän. Kurssilla sivutaan myös autonomisten systeemien teoriaa ja lopuksi perehdytään vakiokertoimisiin toisen asteen yhtälöihin.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Oppimateriaali

Kurssilla seurataan kurssimonistetta, joka tulee nettiin kurssin alkaessa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Toteutus

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.