Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 29.4.2020
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Kurssitentti 8.5.2020 - 8.5.2020
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 20.5.2020 - 20.5.2020
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 11.12.2019 - 11.12.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 22.5.2019 - 22.5.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Kurssitentti 10.5.2019 - 10.5.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 3.5.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 6.2.2019 - 6.2.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 9.1.2019 - 9.1.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 23.5.2018 - 23.5.2018
Differentialekvationer II 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 30.4.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 7.2.2018 - 7.2.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Yleinen tentti 10.1.2018 - 10.1.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Luentokurssi 30.10.2017 - 15.12.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on valinnainen matematiikan opintosuunnan aineopintojen opintojakso. Kandiohjelman muiden opintosuuntien aineopinnoissa tai muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa opointojakso sopii valinnaiseksi matematiikan aineopintojen opintojaksoksi.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot, sekä kurssit Differentiaaliyhtälöt I ja Lineaarialgebra II.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan ensimmäisen kertaluvun vakiokertoimisten systeemien teorian perusteet, ja lisäksi ymmärtää ne yleiset oletukset joiden vallitessa ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoisen (ei välttämättä lineaarisen tai vakiokertoimisen) systeemin alkuarvo-ongelma on yksikäsitteisesti ratkeava.

Ajoitus

Matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa toinen tai kolmas opintovuosi.

II periodi

Sisältö

Opintojakson keskeinen teoreettinen sisältö on Yleinen olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslause ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoisille systeemeille. Lisäksi perehdytään siihen kuinka korkeampiasteiset yhtälöt voidaan palauttaa ekvivalenteiksi ensimmäisen kertaluvun systeemeiksi, sekä perehdytään ensimmäisen kertaluvun vakiokertoimisten systeemien teoriaan ja yhtälön perusjärjestelmän käsitteeseen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Oppimateriaali

Kurssilla seurataan kurssimonistetta, joka tulee nettiin kurssin alkaessa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Toteutus

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.