Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.3.2020
12:15 - 14:00
Pe 13.3.2020
10:15 - 12:00
Ke 18.3.2020
12:15 - 14:00
Pe 20.3.2020
10:15 - 12:00
Ke 25.3.2020
12:15 - 14:00
Pe 27.3.2020
10:15 - 12:00
Ke 1.4.2020
12:15 - 14:00
Pe 3.4.2020
10:15 - 12:00
Ke 8.4.2020
12:15 - 14:00
Pe 17.4.2020
10:15 - 12:00
Ke 22.4.2020
12:15 - 14:00
Pe 24.4.2020
10:15 - 12:00
Ke 29.4.2020
12:15 - 14:00

Muu opetus

11.03. - 08.04.2020 Ke 14.15-16.00
22.04. - 29.04.2020 Ke 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
09.03. - 06.04.2020 Ma 10.15-12.00
20.04. - 27.04.2020 Ma 10.15-12.00
Opetuskieli: suomi
10.03. - 07.04.2020 Ti 14.15-16.00
21.04. - 28.04.2020 Ti 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen matematiikan opintosuunnan aineopintojen opintojakso. Kandiohjelman muiden opintosuuntien aineopinnoissa tai muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa opointojakso sopii valinnaiseksi matematiikan aineopintojen opintojaksoksi.

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot, sekä kurssit Differentiaaliyhtälöt I ja Lineaarialgebra II.

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan ensimmäisen kertaluvun vakiokertoimisten systeemien teorian perusteet, ja lisäksi ymmärtää ne yleiset oletukset joiden vallitessa ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoisen (ei välttämättä lineaarisen tai vakiokertoimisen) systeemin alkuarvo-ongelma on yksikäsitteisesti ratkeava.

Matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa toinen tai kolmas opintovuosi.

II periodi

Opintojakson keskeinen teoreettinen sisältö on Yleinen olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslause ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoisille systeemeille. Lisäksi perehdytään siihen kuinka korkeampiasteiset yhtälöt voidaan palauttaa ekvivalenteiksi ensimmäisen kertaluvun systeemeiksi, sekä perehdytään ensimmäisen kertaluvun vakiokertoimisten systeemien teoriaan ja yhtälön perusjärjestelmän käsitteeseen.

Kurssilla seurataan kurssimonistetta, joka tulee nettiin kurssin alkaessa.

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.