Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus logiikkaan I - Tenttiakvaario 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 14.1.2020 - 21.12.2112
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Kurssitentti 3.3.2020 - 3.3.2020
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Introduction to Logic I 5 Cr Verkkokurssi 13.1.2020 - 1.3.2020
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 6.11.2019 - 6.11.2019
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Kurssitentti 23.10.2019 - 23.10.2019
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Luentokurssi 5.9.2019 - 18.10.2019
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2019 - 13.3.2019
Introduction to Logic I 5 Cr Kurssitentti 5.3.2019 - 5.3.2019
Introduction to Logic I 5 Cr Verkkokurssi 14.1.2019 - 3.3.2019
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Tentti 24.10.2018 - 24.10.2018
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Luentokurssi 6.9.2018 - 19.10.2018
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 11.4.2018 - 11.4.2018
Introduction to Logic I - online course 5 Cr Verkkokurssi 15.1.2018 - 11.3.2018
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2017 - 13.12.2017
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2017 - 20.9.2017
Johdatus logiikkaan I 5 Cr Luentokurssi 7.9.2017 - 20.10.2017

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma vastaa opintojaksosta

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaatimuksia

Osaamistavoitteet

Propositiologiikan peruskäsitteet ja niiden käytön

Ajoitus

Toisen vuoden syksy

Syyslukukausi

Sisältö

Kurssilla käydään läpi propositiologiikan perusteet

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Laskuharjoitusten tekemisen tärkeyttä korostetaan

Oppimateriaali

Netistä löytyvät luentomuistiinpanot riittävät

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Koe ja aktiivisuus laskuharjoituksissa

Toteutus

Luennot ja laskuharjoitukset. Suoritetaan kokeella ja laskuharjoituksista saa lisäpisteitä.