Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 23.9.2019 - 21.12.2030
Introduction to Logic II 5 Cr Verkkokurssi 9.3.2020 - 3.5.2020
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 18.3.2020 - 18.3.2020
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Kurssitentti 4.5.2020 - 4.5.2020
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 8.1.2020 - 8.1.2020
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Kurssitentti 19.12.2019 - 19.12.2019
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Luentokurssi 28.10.2019 - 13.12.2019
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 22.5.2019 - 22.5.2019
Introduction to Logic II 5 Cr Kurssitentti 6.5.2019 - 6.5.2019
Introduction to Logic II 5 Cr Verkkokurssi 11.3.2019 - 5.5.2019
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 9.1.2019 - 9.1.2019
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Kurssitentti 20.12.2018 - 20.12.2018
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Luentokurssi 29.10.2018 - 14.12.2018
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 23.5.2018 - 23.5.2018
Introduction to Logic II - online course 5 Cr Verkkokurssi 12.3.2018 - 13.5.2018
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 10.1.2018 - 10.1.2018
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Johdatus logiikkaan II 5 Cr Luentokurssi 30.10.2017 - 15.12.2017

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma vastaa opintojaksosta

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaatimuksia

Osaamistavoitteet

Predikaattilogiikan perusteet

Ajoitus

Toisen vuoden syksy

Syyslukukaudella

Sisältö

Predikaattilogiikan perusteet

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Korostetaan laskuharjoitusten tärkeyttä

Oppimateriaali

Netistä löytyvät luentomuistiinpanot riittävät

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Koe ja lisäpisteitä laskuharjoituksista

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Johdatus logiikkaan I

Toteutus

Luennot ja laskuharjoitukset. Koe ja aktiivisuus laskuharjoituksissa