Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 30.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 3.5.2019
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Yleinen tentti 23.5.2018 - 23.5.2018
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 4.5.2018

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja se kuuluu matematiikan aineopintoihin

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lineaarialgebra 1.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa matemaattisen mallinnuksen perusteet ja ohjelmoinnin Matlab-työkalulla.

Ajoitus

Toinen opiskeluvuosi, lineaarialgebran peruskurssi esitietona.

Järjestetään kevätlukukaudella nelosperiodissa

Sisältö

Perehdytään lineaarialgebran ja matriisilaskennan käyttöön tietokoneohjelmoinnin keinoin. Kurssilla toteutetaan mallinnusalgoritmeja käytännön ongelmiin, kuten valokuvien käsittelyyn, virtuaalisen tilan valaistuksen laskentaan, vaahteranlehtien muotojen Prokrustes-analyysiin ja numeeriseen integrointiin. Kurssin esimerkkien sisältö vaihtelee hiukan vuosittain, mutta matemaattiset tekniikat ovat samat.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennoitsija opettaa livekoodauksen keinoin, ja ruutukaappausvideot julkaistaan YouTubessa.

Oppimateriaali

Poole: Linear algebra, second edition, Thomson Brooks/Cole 2006, ISBN 0-534-40596-7.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Hyväksyttyjen tehtävien prosenttiosuus määrää arvosanan.

Toteutus

Luentoja voi seurata, mutta ei ole pakko. Suoritus tapahtuu viikottaisten tietokonelaskuharjoitusten kautta: riittävästi tehtäviä täytyy saada tehdyksi. Tehtäviä ei ole pakko tehdä etukäteen, vaan ne voi toteuttaa harjoituksissa. On myös mahdollista palauttaa ratkaisut sähköpostitse, eli etäsuorittaminen on täysin OK.