Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Viestit

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 13.5.2018 klo 10:40

Hei. Kurssikokeen 7.5. tulokset ovat nyt Tilastollinen päättely II -luentokurssisivulla (samoin kuin Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb -kursseilla), ja jos huomaat virheitä, niin laitathan minulle s-postia.

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 16.4.2018 klo 13:41

Hei. Korvaavan kurssikokeen 11.4. tulokset ovat nyt Tilastollinen päättely II -luentokurssisivulla (samoin kuin Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb -kursseilla), ja jos huomaat virheitä, niin laitathan minulle s-postia.

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 4.4.2018 klo 20:07

Hei ja kiitos kaikille kurssista! Laitoin laskuharjoituspisteet kurssisivulle (samoin kuin Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb -kursseilla eli niiden näkeminen vaatii kirjautumisen sivulle) Jos huomaat virheitä, niin laitathan minulle s-postia.

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 23.3.2018 klo 10:36

Hei, sairastumisen vuoksi tämän päivän täydentävä sessio klo 12-14 joudutaan perumaan. Tarkoituksena tänään oli kerrata kurssin asioita ja katsella erilaisia tehtäviä yhdessä, mutta keskitytään kertaamiseen ja keskusteluun kurssin asioista (kokeisiin liittyviä asioita myös) ensi viikon kahdella viimeisellä luennolla, joten nähdään silloin.

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 27.2.2018 klo 21:10

Hei. Vielä tänne, että keskiviikkona 28.2. ei ole luentoa.

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 7.2.2018 klo 13:47

Hei. Perjantaina 9.2. on Data Science Day, joten kurssi on poikkeusaikataululla tuolloin. Laskuharjoituksia ja täydentävää sessiota ei poikkeuksellisesti ole 9.2. mutta s-postipalautus toimii normaalisti ja jatketaan sitä poikkeuksellisesti perjantaihin klo 17.30 asti, jotta lähetys on mahdollista Data Science Dayn jälkeenkin . Lisäksi torstaina 8.2. on lisäksi yksi ylimääräinen laskuharjoitusryhmä klo 14-16 salissa B121.

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 2.2.2018 klo 9:45

Hei. Vielä tänne, että laskuharjoitukset ovat normaalisti, mutta s-postipalautuskin on luonnollisesti mahdollinen. Tarkemmat ohjeet ovat Materiaalit/Laskuharjoituskäyntänteistä -kohdassa.

Vuorovaikutus

Kurssilla on käytössä presemoalue, joka on auki 24/7. Presemossa voi esittää anonyymisti lyhyitä kysymyksiä ja kommentteja. Seuraan Presemossa käytävää keskustelua myös luentojen aikana. Luennoilla käytävä keskustelu on tärkeä osa kurssin opiskelua ja Presemo tarjoaa siihen anonyymin lisämahdollisuuden. Kerään myös kaiken Presemokeskustelun kurssisivulle näkyviin pysyvässä muodossa ja viikkokohtaisesti eriteltynä.

Kurssilla on myös avoinna Flinga-alue, joka on auki 24/7. Sinne voi kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja kuten Presemoonkin, mutta sinne voi myös lähettää kuvia vaikka hankalasta tehtävästä, joka on haastavaa kirjoittaa tekstinä. Flingaan laitetuista kuvista, kysymyksistä ja kommenteista kannattaa laittaa maininta myös Presemoon, ettei ne jää huomaamatta. Flingaan voin pyynnöstä laittaa varsin nopeasti laskuesimerkkejä.

Aikataulu

Luentopäiväkirja:

• Maanantai 15.1. Luku 1: Parametrinen tilastollinen malli ja esimerkkejä. Tilastollisen päättelyn tehtäviä.
• Keskiviikko 17.1. Luku 2: Uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä.
• Perjantai 19.1. Täydentävä sessio
• Maanantai 22.1. Luku 2: Uudelleenparametrisointi ja su-estimaatin invarianssiominaisuus. Informaatiosta.
• Keskiviikko 24.1. Luku 2: Pistemäärästä, informaatiosta, parametrien ortogonaalisuudesta ja säännöllisistä malleista. Ehkä lukua 3.
• Perjantai 26.1. Täydentävä sessio
• Maanantai 29.1. Luku 2 loppu hieman tarkemmin (d > 1) ja Luku 3. Johdantoa yleiseen estimointiteoriaan ja peruskäsitteisiin, asymptoottinen harhattomuus, tehokkuus ja informaatioepäyhtälö
• Keskiviikko 31.1. Luku 3: Harhattomuuden ongelmista sekä tehokkuudesta ja informaatioepäyhtälöstä (sekä d = 1 että d > 1). Hieman myös tarkentuvuudesta
• Perjantai 2.2. Täydentävä sessio
• Maanantai 5.2. Luku 3: , tarkentuvuudesta, su-estimaattorin tarkentuvuudesta sekä momenttimenetelmä
• Keskiviikko 7.2. Luku 3: su-estimaattorin asymptoottinen normaalisuus, Lukua 4: tyhjentyvyydestä
• Perjantai 9.2. Ei täydentävää sessiota
• Maanantai 12.2. Luku 4. Tyhjentyvyys, faktorointikriteeri sekä yhteyksistä piste-estimointiin. Lukua 5: hypoteeseista
• Keskiviikko 14.2. Luku 5: hypoteeseista, testisuureista, havaitusta merkitsevyystasosta, päätöksistä ja kriittisistä alueista
• Perjantai 16.2. Täydentävässä sessiossa Petteri mukana ja lisäohjelmaa.
• Maanantai 19.2. Luku 5: päätöksistä ja kriittisistä alueista, hylkäämisvirheen todennäköisyydestä, voimasta ja hyväksymisvirheestä
• Keskiviikko 21.2. Luku 5: Neymannin ja Pearsonin apulauseesta, monotonisesta uskottavuudesta, uskottavuusosamäärän testistä sekä Waldin ja Raon testisuureista (kun d=1)
• Perjantai 23.2.
• Maanantai 26.2. Luku 5: Neymannin ja Pearsonin apulauseen todistus, esimerkki uskottavuusosamäärään perustuvista testeistä (kun d = 1). Vapaa ja rajoitettu su-estimaatti, uskottavuusosamäärän testistä (kun d > 1)
• Perjantai 2.3. Täydentävä sessio. Katsellaan lyhyesti Waldin ja Raon testisuureitten yleistämistä tapaukseen d > 1.
• Maanantai 12.3. Luku 5: Waldin ja Raon testisuureet kun d > 1 ja hieman luottamusjoukoista (Luku 6, Luottamusjoukoista, niiden tulkinnasta, saranasuureista, dualiteetista testiteorian kanssa)
• Keskiviikko 14.3. Luku 6: Luottamusjoukoista, niiden tulkinnasta, saranasuureista, dualiteetista testiteorian kanssa sekä Waldin testiin että uskottavuusosamäärän testeihin perustuvista luottamusjoukoista kun d = 1
• Perjantai 16.3.
• Maanantai 19.3. Luku 6: Luottamusjoukoista Waldin testiin sekä uskottavuusosamäärän testeihin perustuen myös tapauksessa d > 1
• Keskiviikko 21.3. Kertausta luvusta 6 ja yleistä keskustelua (sekä ajatuksia bayesiläisestä päättelystä)
• Perjantai 23.3. Ei täydentävää sessiosta sairastumisen takia
• Maanantai 26.3. Kertausta ja vanhoihin kokeisiin tutustumista
• Keskiviikko 28.3. Kertausta ja vanhoihin kokeisiin tutustumista

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
14:15 - 16:00
Ke 17.1.2018
14:15 - 16:00
Pe 19.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 22.1.2018
14:15 - 16:00
Ke 24.1.2018
14:15 - 16:00
Pe 26.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 29.1.2018
14:15 - 16:00
Ke 31.1.2018
14:15 - 16:00
Pe 2.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 5.2.2018
14:15 - 16:00
Ke 7.2.2018
14:15 - 16:00
Ma 12.2.2018
14:15 - 16:00
Ke 14.2.2018
14:15 - 16:00
Pe 16.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 19.2.2018
14:15 - 16:00
Ke 21.2.2018
14:15 - 16:00
Pe 23.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 26.2.2018
14:15 - 16:00
Ke 28.2.2018
14:15 - 16:00
Pe 2.3.2018
12:15 - 14:00
Ma 12.3.2018
14:15 - 16:00
Ke 14.3.2018
14:15 - 16:00
Pe 16.3.2018
12:15 - 14:00
Ma 19.3.2018
14:15 - 16:00
Ke 21.3.2018
14:15 - 16:00
Pe 23.3.2018
12:15 - 14:00
Ma 26.3.2018
14:15 - 16:00
Ke 28.3.2018
14:15 - 16:00

Muu opetus

15.01. - 26.02.2018 Ma 10.15-12.00
18.01. - 01.03.2018 To 12.15-14.00
12.03. - 19.03.2018 Ma 10.15-12.00
15.03. - 22.03.2018 To 12.15-14.00
Opetuskieli: suomi
16.01. - 27.02.2018 Ti 14.15-16.00
19.01. - 02.02.2018 Pe 14.15-16.00
08.02.2018 To 14.15-16.00
16.02. - 02.03.2018 Pe 14.15-16.00
13.03. - 20.03.2018 Ti 14.15-16.00
16.03. - 23.03.2018 Pe 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
16.01. - 27.02.2018 Ti 12.15-14.00
19.01. - 02.02.2018 Pe 10.15-12.00
16.02. - 02.03.2018 Pe 10.15-12.00
13.03. - 20.03.2018 Ti 12.15-14.00
16.03. - 23.03.2018 Pe 10.15-12.00
Opetuskieli: suomi
Opetuskieli: suomi

Materiaalit

• Opetusmonisteena käytetään Pekka Niemisen ja Pentti Saikkosen Tilastollisen päättelyn kurssi (2013) -monistetta.

• Luentokalvot ja muun luennolla käytettävän materiaalin, esimerkit ja muut lisään kurssin aikana.

• Presemo-keskustelut lisään myös pysyvästi luettavaksi sivulle pdf-muodossa, koska keskusteluista näkyy Presemo-sivulla tyypillisesti vain muutaman edellisen päivän keskustelut.

Luentomateriaalit

Ohjeet

Tehtävät

Tehtävät 1a ja 1b

1. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 1a lisätty maanantaina 15.1. ja loppuviikon 1b lisätään tiistaina 16.1., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 1a käydään läpi harjoituksissa 22.-23.1. ja Tehtävät 1b käydään harjoituksissa 25.-26.1.

Lisätty 15.1.2018
Lisätty 16.1.2018

Tehtävät 2a ja 2b

2. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 2a lisätty maanantaina 22.1. ja loppuviikon 2b lisätty tiistaina 23.1., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 2a käydään läpi harjoituksissa 29.-30.1. ja Tehtävät 2b käydään harjoituksissa 1.-2.2.

Lisätty 22.1.2018
Lisätty 23.1.2018

Tehtävät 3a ja 3b

3. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 3a lisätty maanantaina 29.1. ja loppuviikon 3b lisätty tiistaina 30.1., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 3a käydään läpi harjoituksissa 5.-6.2. ja Tehtävät 3b käydään harjoituksissa 8.-9.2.

Lisätty 29.1.2018
Lisätty 30.1.2018, muokattu viimeksi 4.2.2018 (painovirheitä tehtävässä 2)

Tehtävät 4a ja 4b

4. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 4a lisätty tiistai-aamulla 6.2. ja loppuviikon 4b tiistai-illalla 6.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 4a käydään läpi harjoituksissa 12.-13.2. ja Tehtävät 4b käydään harjoituksissa 15.-16.2.

Lisätty 6.2.2018
Lisätty 6.2.2018

Tehtävät 5a ja 5b

5. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 5a lisätty maanantaina 12.2. ja loppuviikon 5b keskiviikkona 14.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 5a käydään läpi harjoituksissa 19.-20.2. ja Tehtävät 5b käydään harjoituksissa 22.-23.2.

Kurssisivun päivittäminen on kesken...

Lisätty 12.2.2018
Lisätty 14.2.2018

Tehtävät 6a ja 6b

6. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 6a lisätty tiistaiaamuna 20.2. ja loppuviikon 6b tiistaina 20.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 6a käydään läpi harjoituksissa 26.-27.2. ja Tehtävät 6b käydään harjoituksissa 1.-2.3.

Lisätty 20.2.2018
Lisätty 20.2.2018

Tehtävät 7a ja 7b

7. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 7a lisätty tiistaina 27.2. ja loppuviikon 7b torstaina 1.3., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 7a käydään läpi harjoituksissa tenttiviikon jälkeen 12.-13.3. ja Tehtävät 7b käydään harjoituksissa 15.-16.3.

Lisätty 27.2.2018
Lisätty 1.3.2018 (päivitetty 14.3.2018)

Tehtävät 8a ja 8b

8. viikon laskuharjoitustehtävät (alkuviikon tehtävät 8a lisätty tiistaina 13.3. ja loppuviikon 8b lisätty 15.3., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen). Tehtävät 8a käydään läpi harjoituksissa 19.-20.3. ja Tehtävät 8b käydään harjoituksissa 22.-23.3.

Lisätty 13.3.2018
Lisätty 15.3.2018

Kertaustehtäviä

Lisätty torstaina 22.3.2018 mutta lisään hieman lisää vielä ennen maanantaita 26.3. Näitä voidaan käydä yhdessä läpi maanantaina 26.3.2018 ja keskiviikkona 28.3.2018.

Ylimääräisiä tehtäviä

Lisätty perjantaina 23.3.2018. Nämä voi palauttaa s-postilla Petterille perjantaihin 6.4. mennessä.

Lisätty 22.3.2018

Ratkaisuehdotukset 1a ja 1b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 1a ja 1b (alkuviikon tehtävät 1a lisätty tiistai-iltana 23.1. ja loppuviikon 1b lisätty (teknisten ongelmien takia) maanantaina 29.1., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 2a ja 2b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 2a ja 2b (alkuviikon tehtävät 2a lisätty tiistai-iltana 30.1. ja loppuviikon 2b lisätty lauantaina 3.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 3a ja 3b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 3a ja 3b (alkuviikon tehtävät 3a lisätty keskiviikkoaamulla 7.2. ja loppuviikon 3b lisätty 11.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 4a ja 4b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 4a ja 4b (alkuviikon tehtävät 4a lisätty keskiviikkoaamuna 14.2. ja loppuviikon 4b lisätty 18.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 5a ja 5b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 5a ja 5b (alkuviikon tehtävät 5a lisätty tiistai-iltana 20.2. ja loppuviikon 5b lisätään perjantai-iltana 23.2., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 6a ja 6b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 6a ja 6b (alkuviikon ratkaisuehdotukset 6a lisätty tiistai-iltana 27.2. ja loppuviikon 6b lisätään perjantai-iltana 2.3., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 7a ja 7b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 7a ja 7b (alkuviikon ratkaisuehdotukset 7a lisätty 14.3. ja loppuviikon 7b lisätty 17.3., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotukset 8a ja 8b

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 8a ja 8b (alkuviikon ratkaisuehdotukset 8a lisätty keskiviikkona 21.3. ja loppuviikon 8b lisätty lauantaina 24.3., mutta varmista ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen).

Ratkaisuehdotuksia kertaustehtäviin

Lisätään perjantain 6.4.2018 aikana

Kurssin suorittaminen

Kurssilla on tavallisia luentoja kahdesti viikossa (maanantaina ja keskiviikkona) ja perjantain luento on täydentävä sessio.
Laskuharjoituksia on kahdesti viikossa, alkuviikon laskuharjoitukset ovat maanantaisin ja tiistaisin ja loppuviikon laskuharjoitukset ovat torstaisin ja perjantaisin.

Kurssi suoritetetaan kurssikokeella. Kurssikokeessa (ellei se ole järjestetty yleisen tentin aikaan) sallitut apuvälineet ovat 1) laskin sekä 2) lunttilappu. Lunttilapun pitää olla itse laadittu ja _käsinkirijoitettu_ (eli ei tietokoneella tulostettu), eikä sillä ole muita rajoituksia kuin sen koko: yksi A4-kokoinen arkki (molemmat puolet saa käyttää).

Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa erilliskokeella, joihin ilmoittaudutaan erikseen Weboodin kautta. Erilliskokeissa (tai yleisen tentin aikana järjestetyssä kurssikokeessa) omaa lunttia ei voi käyttää, joten erilliskokeessa tehtäväpaperin yhteydessä on laatimani "luntti". Seuraavat erilliskokeet ovat 23.5.2018, 13.6.2018 ja 8.8.2018.

Kurssikokeeseen voi saada laskuharjoitustehtävien ratkaisuista lisäpisteitä koepisteiden lisäksi. Näitä on mahdollista saada 8 pistettä. Jos et pääse kurssikokeeseen, niin laskuharjoituspisteet ovat mukana _ainakin_ seuraavissa kolmessa kurssikokeen jälkeisessä erilliskokeessa.

Lisäpisteet määräytyvät laskuharjoitusten mkaan seuraavasti: 10% = 1p; 20% = 2p; 30% = 3p; ...; 70% = 7p; 80% = 8p. Lisäksi on jaossa 1p ylimääräisestä tehtävästä.

Kurssikoe järjestetään tenttiviikolla

• maanantai 7.5. klo 12-15 jossakin Exactumin auditorioista.

Kurssikokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, kunhan on ilmoittautunut luentokurssille Weboodissa. Lisäksi järjestän korvaavan kurssikokeen

• keskiviikkona yleisenä tenttipäivänä 11.4. klo 16-19 (tähän tulee ilmoittautua erikseen Weboodissa).

Kokeen pistemäärä on luultavasti 3*6 + 9 = 27 pistettä. Jotta saisit suoritettua kurssikokeen pisteiden sekä lisäpisteiden summan pitää yhteen laskettuna olla tällöin vähintään 13,5 pistettä.

Kurssisivun päivittäminen on kesken...

Palaute

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palaute tulee luennoijalle anonyyminä e-lomakkeen kautta. Voit myös antaa "julkista" anonyymiä palautetta Presemon kautta.

Kuvaus

Opintojakso Tilastollinen päättely II on pakollinen tilastotieteen aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT220 (Tilastotieteen aineopinnot) ja pakollinen ekonometrian perustason kurssi MAT130 (Ekonometrian perusopinnot). Opintojakso on myös pakollinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT221 ja vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuudessa MAT020.

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Todennäköisyyslaskenta IIa (MAT22001) ja Todennäköisyyslaskenta IIb (MAT22001).

Opintojakson suositeltavia esitietoja on opintojakso Tilastollinen päättely I (MAT12004).

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan parametrisen tilastollisen päättelyn perusteet lähinnä uskottavuuspäättelyn kannalta. Näihin sisältyvät muun muassa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä, informaation ja tyhjentävyyden käsitteet, tilastollisten hypoteesien testaamisen perusteoria sekä luottamusjoukkojen käsite. Opiskelija tuntee piste-estimoinnin perusperiaatteet ja tuntee suurimman uskottavuuden estimaatin asymptotiikkaa ja tähän asymptotiikkaan liittyviä testisuureita ja luottamusjoukkoja.

Opintojakso suositellaan tilastotieteen aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden keväällä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodien 3. ja 4. aikana.

Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta käsittäen ainakin

  • parametrisen tilastollisen mallin käsite
  • uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
  • informaation käsitteet
  • piste-estimoinnin periaatteita: harhattomuus, tehokkuus ja tarkentuvuus
  • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka
  • aineiston tiivistäminen ja tyhjentävyyden käsite
  • tilastollisten hypoteesien testaaminen
  • asymptotiikkaan perustuvat testit
  • luottamusvälit ja -joukot

Kurssilla on käytössä opetusmoniste. Muuta suositeltevaa materiaalia ovat luentokalvot ja harjoituksiin liittyvä materiaali.

Keskeistä opintojakson suorittamisessa on opintojakson säännöllinen seuraaminen osallistumalla luennoille ja tekemällä viikoittaisia harjoituksia yhdessä ja yksin. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta. Lisäksi kurssilla on käytössä Presemo, jonka kautta harjoitustehtäviin ja käsitteisiin saa ohjausta ja vertaisohjausta.

Kurssi arvioidaan kurssikokein. Kurssikokeiden pisteiden lisäksi arvosteluun vaikuttaa harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.