Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Yleistetyt lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Yleistetyt lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Yleistetyt lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 11.12.2019 - 11.12.2019
Yleistetyt lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 6.11.2019 - 6.11.2019
Yleistetyt lineaariset mallit I 5 Cr Luentokurssi 2.9.2019 - 15.10.2019

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Pakollinen opintojakso opintokokonaisuudessa MAT220 Tilastotieteen aineopinnot

Opintojakso on tarjolla muiden koultusohjelmien opiskelijoille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Tilastotieteen aineopinnoista opintojaksot MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, MAT22003 Tilastollinen päättely II, MAT22004 Lineaariset mallit I, MAT22005 Bayes-päättely

Ajoitus

Opintojakso järjestetään lukuvuodesta 2019-2020 alkaen I-opetusperiodissa.

Sisältö

  • yleistettyjen lineaaristen mallien perusteoria
  • erikoistapauksina erityyppisille vastemuuttujille soveltuvia malleja
  • logistinen ja log-lineaarinen regressiomalli

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu asteikolla 1-5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

MAT22001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III

Toteutus

Luentoja ja laskuharjoituksia