Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotieteen juuret 5 Cr Kurssi 5.9.2017 - 31.7.2020

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen aineopintojakso

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjelmille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut ymmärtää, miten tilastotieteen peruskäsitteistä ja menetelmät ovat syntyneet.

Ajoitus

Voi suorittaa koska tahansa

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa. Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa

Sisältö

Tilastotieteen historia.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

hyv/hyl

Toteutus

Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa