Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
5.9.2017 klo 08:00 - 31.7.2020 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen aineopintojakso

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjelmille

Ei esitietovaatimuksia

Opintojakson suorittanut ymmärtää, miten tilastotieteen peruskäsitteistä ja menetelmät ovat syntyneet.

Voi suorittaa koska tahansa

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa. Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa

Tilastotieteen historia.

hyv/hyl

Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa