Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Luentokurssi 10.3.2020 - 30.4.2020
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Kurssitentti 7.5.2020 - 7.5.2020
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Verkkotentti 20.5.2020 - 20.5.2020
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 6.11.2019 - 6.11.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 18.9.2019 - 18.9.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2019 - 13.3.2019
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 12.12.2018 - 12.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Tentti 23.10.2018 - 23.10.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 23.10.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 14.3.2018 - 14.3.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2017 - 13.12.2017
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 13.10.2017

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen tilastotieteen aineopintojakso.

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjemille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

MAT110 Matematiikan perusopinnot.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Ajoitus

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakson ajankohta on IV opetusperiodi ja suositellaan suoritusta 1. opiskeluvuoden aikana.

Sisältö

  • vektoriavaruudet, kannat ja dimensio, projektiomatriisit
  • ominaisarvot ja ominaisvektorit, symmetriset matriisit, positiivisesti definiitit ja semidefiniitit matriisit
  • matriisihajotelmat, pääakseliesitys, singulaariarvohajotelma
  • ositetut matriisit
  • lineaariset yhtälöryhmät
  • matriisiderivaatat

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu asteikolla 1-5

Toteutus

Luentoja ja laskuharjoituksia