Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.10.2017 klo 17:12 - 6.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
14:15 - 16:00
To 7.9.2017
12:15 - 14:00
Ti 12.9.2017
14:15 - 16:00
To 14.9.2017
12:15 - 14:00
Ti 19.9.2017
14:15 - 16:00
To 21.9.2017
12:15 - 14:00
Ti 26.9.2017
14:15 - 16:00
To 28.9.2017
12:15 - 14:00
Ti 3.10.2017
14:15 - 16:00
To 5.10.2017
12:15 - 14:00

Muu opetus

04.09.2017 Ma 10.15-12.00
15.09. - 13.10.2017 Pe 14.15-16.00
Jyrki Möttönen
Opetuskieli: suomi
05.09. - 10.10.2017 Ti 12.15-14.00
Jyrki Möttönen
Opetuskieli: suomi

Kurssin suorittaminen

Kurssikoe: Ti 24.10.2017, klo 12-15, B119 (Exactum)

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeissa ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Jos ei pääse tulemaan kumpaankaan harjoitustilaisuuteen, niin harjoituksen ratkaisut voi lähettää pdf-muodossa osoitteeseen jyrki.mottonen[at]helsinki.fi viimeistään perjantaina klo 14:15. Laskuharjoituksista saa pisteitä seuraavasti: 30% = 0.5p; 40% = 1p; 50% = 1.5p; 60% = 2p; 70% = 2.5p; 80% = 3p; 90% = 3.5p.

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen tilastotieteen aineopintojakso.

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjemille.

MAT110 Matematiikan perusopinnot.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Suositellaan suoritusta samanaikaisesti opintojakson MAT22001 Todennäköisyyslaskenta Ia kanssa.

I opetusperiodi

  • vektoriavaruudet, kannat ja dimensio, projektiomatriisit
  • ominaisarvot ja ominaisvektorit, symmetriset matriisit, positiivisesti definiitit ja semidefiniitit matriisit
  • matriisihajotelmat, pääakseliesitys, singulaariarvohajotelma
  • ositetut matriisit
  • lineaariset yhtälöryhmät
  • matriisiderivaatat

Arvostelu asteikolla 1-5

Luentoja ja laskuharjoituksia