Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2017 klo 08:00 - 22.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 1.11.2017
16:00 - 20:00

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen tilastotieteen aineopintojakso.

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjemille.

MAT110 Matematiikan perusopinnot.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Suositellaan suoritusta samanaikaisesti opintojakson MAT22001 Todennäköisyyslaskenta Ia kanssa.

I opetusperiodi

  • vektoriavaruudet, kannat ja dimensio, projektiomatriisit
  • ominaisarvot ja ominaisvektorit, symmetriset matriisit, positiivisesti definiitit ja semidefiniitit matriisit
  • matriisihajotelmat, pääakseliesitys, singulaariarvohajotelma
  • ositetut matriisit
  • lineaariset yhtälöryhmät
  • matriisiderivaatat

Arvostelu asteikolla 1-5

Luentoja ja laskuharjoituksia