Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.9.2018
14:15 - 16:00
To 6.9.2018
12:15 - 14:00
Ti 11.9.2018
14:15 - 16:00
To 13.9.2018
12:15 - 14:00
Ti 18.9.2018
14:15 - 16:00
To 20.9.2018
12:15 - 14:00
Ti 25.9.2018
14:15 - 16:00
To 27.9.2018
12:15 - 14:00
Ti 2.10.2018
14:15 - 16:00
To 4.10.2018
12:15 - 14:00
Ti 9.10.2018
14:15 - 16:00
To 11.10.2018
12:15 - 14:00

Muu opetus

14.09. - 19.10.2018 Pe 14.15-16.00
Jyrki Möttönen
Opetuskieli: suomi
11.09. - 16.10.2018 Ti 12.15-14.00
Jyrki Möttönen
Opetuskieli: suomi

Materiaalit

Luentomateriaalit

Tehtävät

Kurssin suorittaminen

Kurssikoe: Ti 23.10.2018, klo 12:00 - 14:30
Exactum, A111, Gustaf Hällströmin katu 2b
Exactum, B123, Gustaf Hällströmin katu 2b
Exactum, CK112, Gustaf Hällströmin katu 2b

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeissa ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Jos ei pääse tulemaan kumpaankaan harjoitustilaisuuteen, niin harjoituksen ratkaisut voi lähettää pdf-muodossa osoitteeseen jyrki.mottonen[at]helsinki.fi viimeistään tiistaina klo 12:15. Laskuharjoituksista saa pisteitä seuraavasti: 30% = 0.5p; 40% = 1p; 50% = 1.5p; 60% = 2p; 70% = 2.5p; 80% = 3p; 90% = 3.5p.

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen tilastotieteen aineopintojakso.

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjemille.

MAT110 Matematiikan perusopinnot.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakson ajankohta on IV opetusperiodi ja suositellaan suoritusta 1. opiskeluvuoden aikana.

  • vektoriavaruudet, kannat ja dimensio, projektiomatriisit
  • ominaisarvot ja ominaisvektorit, symmetriset matriisit, positiivisesti definiitit ja semidefiniitit matriisit
  • matriisihajotelmat, pääakseliesitys, singulaariarvohajotelma
  • ositetut matriisit
  • lineaariset yhtälöryhmät
  • matriisiderivaatat

Arvostelu asteikolla 1-5

Luentoja ja laskuharjoituksia