Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Information to the course description caused by the Corona epidemy are given on courses Moodle-pages.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.3.2020
12:15 - 14:00
Ke 11.3.2020
14:15 - 16:00
Ti 17.3.2020
12:15 - 14:00
Ke 18.3.2020
14:15 - 16:00
Ti 24.3.2020
12:15 - 14:00
Ke 25.3.2020
14:15 - 16:00
Ti 31.3.2020
12:15 - 14:00
Ke 1.4.2020
14:15 - 16:00
Ti 7.4.2020
12:15 - 14:00
Ke 8.4.2020
14:15 - 16:00
Ti 21.4.2020
12:15 - 14:00
Ke 22.4.2020
14:15 - 16:00
Ti 28.4.2020
12:15 - 14:00
Ke 29.4.2020
14:15 - 16:00

Muu opetus

13.03. - 03.04.2020 Pe 14.15-16.00
17.04. - 24.04.2020 Pe 14.15-16.00
Pekka Pankka
Opetuskieli: suomi
12.03. - 02.04.2020 To 10.15-12.00
16.04. - 30.04.2020 To 10.15-12.00
Pekka Pankka
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen tilastotieteen aineopintojakso.

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjemille.

MAT110 Matematiikan perusopinnot.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakson ajankohta on IV opetusperiodi ja suositellaan suoritusta 1. opiskeluvuoden aikana.

  • vektoriavaruudet, kannat ja dimensio, projektiomatriisit
  • ominaisarvot ja ominaisvektorit, symmetriset matriisit, positiivisesti definiitit ja semidefiniitit matriisit
  • matriisihajotelmat, pääakseliesitys, singulaariarvohajotelma
  • ositetut matriisit
  • lineaariset yhtälöryhmät
  • matriisiderivaatat

Arvostelu asteikolla 1-5

Luentoja ja laskuharjoituksia