Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotieteen työkenttä 5 Cr Muu opetustapahtuma 4.3.2019 - 31.7.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotieteen työkenttä 5 Cr Muu opetustapahtuma 5.9.2017 - 6.5.2018

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen työelämäopintoihin kuuluva opintojakso kandiohjelmassa.

Vapaasti muiden koulutusohjelmien käytettävissä.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei muodollisia esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut ymmärtää tilastotieteen sovellusten asemaa useilla muilla tieteenaloilla.

Ajoitus

1. tai 2. tai 3. opiskeluvuosi

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa.

Sisältö

Osatehtävät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

Tilastotieteilijöiden esityksiä omista toimenkuvistaan, yritysvierailuja, opiskelijoiden tekemiä haastatteluja, posteri tai suullinen esitys tilastollisessa konferenssissa, osallistuminen kansainväliseen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailuun.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

hväksytty / hylätty

Suositeltavat valinnaiset opinnot

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot

Toteutus

Kurssiin kuuluu vaihtoehtoisia osatehtäviä, joista voi kerätä 5 op:n laajuisen kokonaisuuden.