Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Viestit

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 27.12.2019 klo 10:48

Hei. Kurssikokeen arvostelu on nyt nähtävissä kurssikokeen sivulla ( https://courses.helsinki.fi/fi/mat22013/132679254 ).

Kiitokseni kaikille kurssilaisille tästä syksystä :) Lisäksi: jos satuit unohtamaan ilmoittautumisen kurssikokeeseen, niin 8.1.2020 on ylimääräinen koe, jonka ilmoittautumisaika päättyy ylihuomenna sunnuntaina 29.12.2019.

Hyvää tulevaa vuosikymmentä kaikille,

Petteri

Vuorovaikutus

Kurssilla on käytössä presemoalue, joka on auki 24/7. Presemossa voi esittää anonyymisti lyhyitä kysymyksiä ja kommentteja. Seuraan Presemossa käytävää keskustelua myös luentojen aikana. Luennoilla käytävä keskustelu on tärkeä osa kurssin opiskelua ja Presemo tarjoaa siihen anonyymin lisämahdollisuuden. Kerään myös kaiken Presemokeskustelun kurssisivulle näkyviin pysyvässä muodossa ja viikkokohtaisesti eriteltynä.

Aikataulu

Luentopäiväkirja (tätä päivitetetään vastaamaan luennoilla oikeasti käytyjä asioita :)

• Torstai 31.10. Luku 1: Parametrinen tilastollinen malli ja esimerkkejä. Tilastollisen päättelyn tehtäviä.
• Perjantai 1.11. Luku 2: Uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä.
• Torstai 7.11. Luku 2: Uudelleenparametrisointi ja su-estimaatin invarianssiominaisuus. Informaatiosta.
• Perjantai 8.11. Luku 2: Pistemäärästä, informaatiosta, parametrien ortogonaalisuudesta ja säännöllisistä malleista.
• Torstai 14.11. Luku 2
• Perjantai 15.11. Luku 2
• Torstai 21.11. Luku 3: harhattomuus (määritelmä), johdantoa yleiseen estimointiteoriaan ja peruskäsitteisiin, asymptoottinen harhattomuus, tehokkuus ja informaatioepäyhtälö
• Perjantai 22.11. Luku 3: asymptoottinen harhattomuus, tehokkuus ja informaatioepäyhtälö
• Torstai 28.11. Luku 3:informaatioepäyhtälö ja tarkentuvuus
• Perjantai 29.11. Luku 3: tarkentuvuus, su-estimaattorin asymptotiikka, momenttimenetelmä
• Torstai 5.12. Luku 3: tarkentuvuus, su-estimaattorin asymptotiikka, ajatuksia Bayes-estimaattoreista
• Perjantai 6.12. Itsenäisyyspäivä / independence day (ei luentoja ei laskareita)
• Torstai 12.12. Ajatuksia Bayes-estimaattoreista ja päätöksistä, sekä tulevasta. Kertausta
• Perjantai 13.12. Kertaus

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 31.10.2019
12:15 - 14:00
Pe 1.11.2019
10:15 - 12:00
To 7.11.2019
12:15 - 14:00
Pe 8.11.2019
10:15 - 12:00
To 14.11.2019
12:15 - 14:00
Pe 15.11.2019
10:15 - 12:00
To 21.11.2019
12:15 - 14:00
Pe 22.11.2019
10:15 - 12:00
To 28.11.2019
12:15 - 14:00
Pe 29.11.2019
10:15 - 12:00
To 5.12.2019
12:15 - 14:00
To 12.12.2019
12:15 - 14:00
Pe 13.12.2019
10:15 - 12:00

Muu opetus

04.11. - 09.12.2019 Ma 10.15-12.00
Opetuskieli: suomi
08.11. - 29.11.2019 Pe 14.15-16.00
13.12.2019 Pe 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
06.11. - 11.12.2019 Ke 10.15-12.00
Opetuskieli: suomi

Materiaalit

• Opetusmonisteena käytetään Pekka Niemisen ja Pentti Saikkosen Tilastollisen päättelyn kurssi (2013) -monistetta. Lisämateriaali lisätään myöhemmin

• Luentokalvot ja muun luennolla käytettävän materiaalin, esimerkit ja muut lisään kurssin aikana.

• Presemo-keskustelut lisään myös pysyvästi luettavaksi sivulle pdf-muodossa, koska keskusteluista näkyy Presemo-sivulla tyypillisesti vain muutaman edellisen päivän keskustelut.

Luentomateriaalit

Tehtävät

Tehtävät 1 / Exercises 1

1. viikon laskuharjoitustehtävät lisätty tiistaina 29.10, mutta varmistathan ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen. Tehtävät 1 käydään läpi harjoituksissa 4.-8.11.

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 1 lisätään perjantaina 8.11. illalla viimeisten laskuharjoitusten jälkeen.

/

The Week 1 exercises were added on Tuesday 29.10, but make sure they are not updated later. Exercises 1 will be covered in exercises classes during 4.-8.11.

Suggested solutions for Week 1 exercises will be added on Friday 8.11. in the evening (after the last exercise session).

Tehtävät 2

2. viikon laskuharjoitustehtävät lisätty maanataina 4.11. ja viimeinen tehtävä vaihettu oikeaksi 7.11. mutta varmistathan ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen. Tehtävät 2 käydään läpi harjoituksissa 11.-15.11.

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 2 lisätään perjantaina 15.11. illalla viimeisten laskuharjoitusten jälkeen.

Tehtävät 3

3. viikon laskuharjoitustehtävät lisätty tiistaiaamulla 12.11., mutta varmistathan ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen. Tehtävät 3 käydään läpi harjoituksissa 18.-22.11.

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 3 lisätty perjantaina 22.11. illalla viimeisten laskuharjoitusten jälkeen.

Tehtävät 4

4. viikon laskuharjoitustehtävät lisätty tiistaiaamupäivällä 19.11., mutta varmistathan ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen. Tehtävät 4 käydään läpi harjoituksissa 25.-29.11.

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 4 lisätty maanantaina 2.12.

Tehtävät 5

5. viikon laskuharjoitustehtävät lisätty tiistaina 26.11., mutta varmistathan ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen. Tehtävät 5 käydään läpi harjoituksissa 2.-5.12.

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 5 lisätään torstaina 5.12. illalla viimeisten laskuharjoitusten jälkeen.

Tehtävät 6

6. viikon laskuharjoitustehtävät lisätty tiistaina 3.12., mutta varmistathan ettei niitä ole päivitetty jälkikäteen. Tehtävät 6 käydään läpi harjoituksissa 9.-13.12.

Ratkaisuehdotukset tehtäviin 6 lisätään perjantaina 13.12. illalla viimeisten laskuharjoitusten jälkeen.

Kertaustehtäviä

Ratkaisuehdotukset näihin 13.12. alkuillasta

Kurssin suorittaminen

Kurssilla on luennot kahdesti viikossa (torstaina ja perjantaina). Laskuharjoituksia on yhdet viikossa (ryhmiä on kolme).

Kurssi suoritetetaan kurssikokeella. Kurssikokeessa (ellei se ole järjestetty yleisen tentin aikaan) sallitut apuvälineet ovat 1) laskin sekä 2) lunttilappu. Lunttilapun pitää olla itse laadittu ja _käsinkirijoitettu_ (eli ei tietokoneella tulostettu), eikä sillä ole muita rajoituksia kuin sen koko: yksi A4-kokoinen arkki (molemmat puolet saa käyttää).

Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa erilliskokeella, joihin ilmoittaudutaan erikseen Weboodin kautta. Erilliskokeissa (tai yleisen tentin aikana järjestetyssä kurssikokeessa) omaa lunttia ei voi käyttää, joten erilliskokeessa tehtäväpaperin yhteydessä on laatimani "luntti". Seuraavat erilliskokeet ovat 11.12.2019 (huomaa, että tämä on siis viikkoa ennen kurssikoetta), 5.2.2020 ja 10.6.2020.

Kurssikokeeseen voi saada laskuharjoitustehtävien ratkaisuista lisäpisteitä koepisteiden lisäksi. Näitä on mahdollista saada 3,5 pistettä. Jos et pääse kurssikokeeseen, niin laskuharjoituspisteet ovat mukana puolen vuoden ajan kurssin päättymisestä.

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä (max 3.5 pistettä.) Laskuharjoituksista saa pisteitä seuraavasti: 20% = 0.5p; 30% = 1p; 40% = 1.5p; ...; 70% = 3p; 80% = 3.5p.

Kurssikoe järjestetään tenttiviikolla

• keskiviikko 18.12. klo 12.00-14.30 jossakin Exactumin auditorioista.

Kurssikokeeseen *tulee erikseen ilmoittautua* Weboodissa

Kokeen pistemäärä on luultavasti 4*6 = 24 pistettä. Jotta saisit suoritettua kurssikokeen pisteiden sekä lisäpisteiden summan pitää yhteen laskettuna olla tällöin vähintään 12 pistettä.

Kurssisivun päivittäminen on kesken...

/

There are two lectures per week (on Thursday and on Friday). There is one exercise set per week (and three exercise groups).

The course is graded with a course exam. In the course exam (unless arranged for the general exam), the permissible accessories are 1) a calculator and 2) a cheat sheet. The cheat sheet must be self-made and _handwritten_ (that is, not printed on a computer) and has no limitations other than its size: one A4 sheet (both sides allowed).

Alternatively, you can take the course with a general exam, which is applied for separately via Weboodi. In the general exam you cannot use your own cheat sheet so I have a "sheet cheat" that I have added to the assignment paper. The next general exams are December 11, 2019 (note that this is one week before the course exam), February 5, 2020 and June 10, 2020.

In addition to the exam points, you can get extra points by solving exercises. It is possible to get 3.5 points in total from exercises. If you can not attend to the course exam, the exercise points are valid for half a year after the end of the course.

The maximum points from exercises is 3.5 points and these are determine with the following way: 20% = 0.5p; 30% = 1p; 40% = 1.5p; ...; 70% = 3p; 80% = 3.5p.

The course exam is organized during the exam week (more precisely on)

• Wednesday 18.12. 12:00 to 14:30 in one of Exactum's auditoriums.

You must register for the course exam in Weboodi separately.

The exam score is probably 4 * 6 = 24 points. In order to complete the course, the sum of the exam points and the extra points must be at least 12 points.

Updating course page is still ongoing...

Palaute

Matematiikan ja tilastotieteen osastolla on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palaute tulee luennoijalle anonyyminä e-lomakkeen kautta. Voit myös antaa "julkista" anonyymiä palautetta Presemon kautta.

Kuvaus

Opintojakso Tilastollinen päättely IIa on pakollinen tilastotieteen aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT220 (Tilastotieteen aineopinnot) ja pakollinen ekonometrian perustason kurssi MAT130 (Ekonometrian perusopinnot). Opintojakso on myös pakollinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT221 ja vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuudessa MAT020.

Opintojakso Tilastollinen päättely IIa kuuluu Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen aineopintoihin sekä ekonometrian perusopintoihin. Tilastollinen päättely IIa on EQF-tason 6 opintojakso.

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Todennäköisyyslaskenta
IIa (MAT22001) ja Todennäköisyyslaskenta IIb (MAT22002).
Kurssin MAT22002 (Todennäköisyyslaskenta IIb) voi suorittaa
samanaikaisesti kurssin (MAT22013) kanssa.

Opintojakson suositeltavia esitietoja on opintojakso Tilastollinen päättely I (MAT12004).

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan parametrisen tilastollisen päättelyn perusteet lähinnä uskottavuuspäättelyn kannalta. Näihin sisältyvät muun muassa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä, informaation ja tyhjentävyyden käsitteet. Opiskelija tuntee piste-estimoinnin perusperiaatteet ja tuntee suurimman uskottavuuden estimaatin asymptotiikkaa.

Opintojakso suositellaan tilastotieteen aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden syksyllä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa 2.

Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta käsittäen ainakin

  • parametrisen tilastollisen mallin käsite
  • uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
  • informaation käsitteet
  • piste-estimoinnin periaatteita: harhattomuus, tehokkuus ja tarkentuvuus
  • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka

Kurssilla on käytössä opetusmoniste. Muuta suositeltevaa materiaalia ovat luentokalvot ja harjoituksiin liittyvä materiaali

Keskeistä opintojakson suorittamisessa on opintojakson säännöllinen seuraaminen osallistumalla luennoille ja tekemällä viikoittaisia harjoituksia yhdessä ja yksin. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta. Lisäksi kurssilla on käytössä Presemo, jonka kautta harjoitustehtäviin ja käsitteisiin saa ohjausta ja vertaisohjausta.

Kurssi arvioidaan yhdellä kurssikokeella. Kurssin arvostelussa huomioidaan harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.

Opintojaksosta vastaa Petteri Piiroinen.